Så satsar regeringen på vården i budgeten

EKONOMI. I vårändringsbudgeten får landstingen och den kommunala omsorgen en stor del av de nya pengarna som föreslås. 

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade under måndagen vårändringsbudgeten som läggs fram av regeringen och Vänsterpartiet. Där föreslås ökade satsningar inom vårdsektorn. Exempelvis föreslås satsningar för en mer tillgänglig vård och på kompetensförsörjning inom vårdsektorn. 

Staten har sedan år 1998 gett ut en viss ersättning till landstingen för läkemedelsförmåner. Tidigare under år 2018 tilldelades landstingen drygt 27 miljarder kronor i överenskommelsen Bidrag för läkemedelsförmånerna som togs mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Överenskommelsen avser säkra kostnadseffektiv, jämlik och ändamålsenlig behandling för patienter men även en förutsägbarhet i ekonomiska termer hos landstingen. Anslaget till bidrag för läkemedelsförmånerna föreslås öka med cirka 1 150 miljoner kronor. 

I budgeten föreslås en ökad satsning på bidrag till folkhälsa och sjukvård med 600 miljoner kronor som ska bidra till vården. Av dessa vill man satsa 200 miljoner till vårdpersonal inom bristkompetenser som vill arbeta efter 65 års ålder. De vill också satsa 400 miljoner kronor för att öka vårdens tillgänglighet. 

Login