Naturvårdsverket vill ha vapenamnesti

VAPEN. En vapenamnesti våren 2018 skulle gynna viltförvaltningen, enligt Naturvårdsverket.

Regeringen överväger en vapenamnesti vårvintern år 2018, under perioden februari till april. Det är ett bra förslag, anser den nationella jaktmyndigheten, det vill säga Naturvårdsverket. "Det bör bidra till att begränsa antalet illegala vapen, vilket gynnar viltförvaltningen." skriver myndigheten i sitt remissyttrande till justitiedepartementet.

Enligt förslaget ska den som olovligen har ett skjutvapen eller ammunition kunna lämna in dessa till Polismyndigheten utan några påföljder. Huvudregeln är att de vapen och den ammunition som lämnats in ska tillfalla staten och därefter förstöras.

Det har genomförts tre motsvarande vapenamnestier i Sverige tidigare: juli–september 1993, mars–maj 2007 samt mars–maj 2013.

Forrige artikel Polisen slipper telefonkontakt med Naturvårdsverket Næste artikel Regeringen överväger jakt till havs