Naturvårdsverket varnar för neddragning nästa år

BUDGETUNDERLAG. Naturvårdsverket behöver ett höjt förvaltningsanslag nästa år, annars kan 100 tjänster försvinna.
– Vi är angelägna om att politiken känner till vad som skulle hända om vi inte får en höjning av anslaget, säger generaldirektör Björn Risinger.

Nästa år ska Naturvårdsverket gå från cirka 590 miljoner kronor i förvaltningsanslag till knappt 480 miljoner kronor, enligt vad som är aviserat i årets budgetproposition. Det skulle innebära en nedskärning med 100 tjänster, enligt det budgetunderlag som myndigheten lämnat till regeringen.

– Att vi skriver en hel del om konsekvenserna handlar om att vi är angelägna att politiken känner till effekten av ett sänkt anslag, säger generaldirektör Björn Risinger til Altinget.

Läs hela artikeln om vilka resurser Naturvårdsverket begär från regering och riksdag inför budgetåret 2021 på Altinget Miljö och Energi. Teckna gratis provabonnemang här.

Forrige artikel Busch Thors stabschef går till Nordic public affairs Busch Thors stabschef går till Nordic public affairs Næste artikel Utredare: Det finns stora brister inom landets elevhälsa Utredare: Det finns stora brister inom landets elevhälsa
  • Rapportera

    Sverker Liden · Jägmästare

    Genom avregleringar kan anslaget minskas.

    Om någon skoglig utredning vågade utvärdera effekten av de senaste decenniernas statliga regleringar skulle de snart komma fram till att de flesta regleringarna beror på att man måste kompensera för tidigare införda regleringar. Det gäller både skogsvårdslagen och jaktlagen (viltförvaltningen). Naturvårdsverket klarar lätt att skära bort 100 tjänster genom att ta bort några onödiga regleringar men det troliga är att de hittar på så impopulära och verkningslösa åtgärder de kan t ex spara in på bräder till vandringsleder i fjällen.
    Om man avreagerar älgjakten sparar man snart in miljarder på minskade skogsskador och sjukhusräkningar. Behov av nyckelbiotoper minskar dramatiskt om skogsägarna får möjlighet att använda alla trädslag i sitt skogsbruk. Kan vi hoppas på att Naturvårdsverket föreslår en avreglering av älgjakten?