Naturvårdsverket varnar för neddragning nästa år

BUDGETUNDERLAG. Naturvårdsverket behöver ett höjt förvaltningsanslag nästa år, annars kan 100 tjänster försvinna.
– Vi är angelägna om att politiken känner till vad som skulle hända om vi inte får en höjning av anslaget, säger generaldirektör Björn Risinger till Altinget.

Nästa år ska Naturvårdsverket gå från cirka 590 miljoner kronor i förvaltningsanslag till knappt 480 miljoner kronor, enligt vad som är aviserat i årets budgetproposition. Det skulle kräva att antalet tjänster dras ned med cirka 100 personer, enligt det budgetunderlag för 2021-2023 som myndigheten nu har lämnat till regeringen.

I själva verket behöver myndigheten inte bara en bibehållen anslagsnivå, utan dessutom en förstärkning med drygt 40 miljoner jämfört med i år. I skrivelsen till regeringen listar Naturvårdsverket utförligt vilka nedprioriteringar som skulle kunna bli följden av utebliven anslagsökning och -förstärkning.

– Att vi skriver en hel del om konsekvenserna handlar om att vi är angelägna att politiken känner till effekten av ett sänkt anslag, säger Björn Risinger och tillägger att myndighetens eget anslag är avgörande för att klara av att genomföra både de miljösatsningar riksdagen beslutar om och det grundläggande förvaltningsuppdraget.

Login