Naturvårdsverket byter vilthandläggare efter kritik

FÖRVALTNING. Vilthandläggaren på Naturvårdsverket som driver ett jaktföretag är inte jävig, enligt Naturvårdsverkets bedömning. Men på grund av uppmärksamheten får handläggaren ändå delvis byta arbetsuppgifter.

Den vilthandläggare på Naturvårdsverket som har utrett frågan om pilbågsjakt är inte att anse som jävig, trots att han driver en verksamhet som arrangerar jakter. Men myndigheten väljer ändå att byta handläggare för ärendet. 

– Det har skapats en del uppmärksamhet kring honom, vilket har flyttat fokus från sakfrågan. För att skapa lite mer arbetsro har vi bytt ansvarig handläggare, säger Gunilla Ewing Skotnicka, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket, till Altinget.

Frågan om att tillåta pilbågsjakt är kontroversiell. Förslaget har fått både ros och en hel del ris under remissomgången.

– Vi har fått en hel del synpunkter på förslaget. Då vill vi ha fokus på det, inte på vem som är handläggare, säger hon.

Handläggaren får istället arbeta med andra frågor på Naturvårdsverkets Viltförvaltningsenhet.

Läs också: Splittrade reaktioner om bågjakt

Men det ursprungliga beslutet – att låta en handläggare med privat jaktverksamhet utreda frågan om att tillåta pilbågsjakt och vara delaktig i beslutet om remiss av förslaget var inte felaktigt, enligt Naturvårdsverkets bedömning.

– Vi har tittat på hans verksamhet, vilken typ av jakt det rör sig om. Vår bedömning är att kopplingen till pilbågsjakt är liten, det handlar primärt om andra djur man jagar och andra former av jakt. Vi ser inte vid en sammantagen bedömning att det kan påverka verksamheten på ett sådant sätt som krävs för att vara en jävsituation, säger Gunilla Ewing Skotnicka.

Läs också: Naturvårdsverket jävsutreder vilthandläggare

Forrige artikel Söder (SD) vill möblera om i riksdagen Söder (SD) vill möblera om i riksdagen Næste artikel TCO och M: Universitet behöver bättre matcha arbetsmarknadens efterfrågan  TCO och M: Universitet behöver bättre matcha arbetsmarknadens efterfrågan
Ylva Johansson (S):

Ylva Johansson (S): "2019 kan bli ett mörkt år"

DEBATT. Att förhindra dödsolyckor på arbetet är en av mina främsta prioriteringar. Arbetsmiljöverket har fått ökade anslag. Den nya arbetsmiljöstrategin ska fokusera på nollvisionen och andra viktiga åtgärder, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).