Splittrade reaktioner om pilbågsjakt

JAKT. Naturvårdsverkets förslag om att tillåta bågjakt får minst sagt blandade reaktioner. Djurskyddsorganisationerna rasar, medan jägarförbunden, LRF och flera länsstyrelser vill få upp fler arter på listan över vad som får skjutas med pil.

LRF hör till de remissinstanser som gör hatten av för Naturvårdsverkets förslag att öppna upp för pilbågsjakt i skog och mark. Men lantbrukarorganisationen tycker listan över vilka arter som Naturvårdsverket anser ska få jagas med pil och båge är för kort. LRF vill tillåta "åtminstone vildsvin, dovhjort och mufflonfår".

Naturvårdsverket föreslår att det ska bli tillåtet att jaga rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisam och hare med pilbåge.

Positiva länsstyrelser

Länsstyrelsen i Uppsala är en annan remissinstans som inte har några invändningar mot att utrusta landets jägare med pilbåge, utan tvärtom vill se fler djur på listan. "Åtminstone årsunge av vildsvin och hjortkalv/älgkalv borde vara möjligt att tillåta i ett första skede" skriver Länsstyrelsen i Uppsala och motiverar det med att det skulle innebära en harmonisering med grannländerna.

Länsstyrelsen i Jönköping hör också till de länsstyrelser som är uttryckligen positiva till den nya jaktformen. Myndigheten skriver i sitt yttrande att pilbåge är ett lika effektivt vapen som andra vapentyper och dessutom har fördelen att det är ett tyst vapen.

Länsstyrelsen i Västmanland skriver uttryckligen att myndigheten inte tar ställning till om bågjakt är en bra idé eller ej. Länsstyrelsen i Västernorrland påpekar att det krävs utförligare regler vad gäller jakt på bäver med pilbåge, att djuret bör vara på land och att pilen ska vara fäst vid en lina. Detta eftersom det finns risk att en skadeskjuten bäver försvinner i vattnet och blir svår att eftersöka.

Jägarförbund vill även jaga fågel

Förslaget om pilbågsjakt kommer från Jägarförbundet som lämnade över det till Naturvårdsverket så sent som i våras. Den andra stora jägarorganisationen, Jägarnas riksförbund, välkomnar den nya jaktformen – men vill även jaga fågel. Tjäder, orre, dalripa och fjällripa är några av de fåglar som vore lämpligt att få skjuta med pil, enligt JRF.

Det är just den utvecklingen, att även fåglar ska upp på listan över tillåtet vilt för bågjakt, som Birdlife Sverige fasar för. Enligt ornitologorganisationen är bågjakt en primitiv jaktform. Naturvårdsverkets förslag är ett sätt att gå en liten skara nöjesjägare till mötes, enligt Birdlife Sverige som inte ser några godtagbara skäl att tillåta bågjakt.

Djurskyddsperspektiv saknas

Djurens rätt och Djurskyddet ifrågasätter båda bristen på konsekvensutredning ur djurskyddsperspektiv i underlaget från Naturvårdsverket. Svenska djurskyddsföreningen pekar på den ökade risken för skadeskjutningar med pilbåge och skriver att föreningen inte är jaktmotståndare, men motståndare till att myndigheten prioriterar att jägarna ska få en större upplevelse, framför att ta djurskyddsmässiga hänsyn.

Svenska rovdjursföreningen är djupt kritisk till förslaget. Föreningen påpekar även i sitt yttrande att Naturvårdsverket borde se till att ange arterna korrekt, apropå att myndigheten skriver "räv" där det rimligen borde stå rödräv. "Även fjällräven är rimligen en räv" skriver föreningen.

Forrige artikel Altingets valkompass – se vilken kandidat du står närmast Altingets valkompass – se vilken kandidat du står närmast Næste artikel Inbillat eller verkligt hot mot äganderätten? Inbillat eller verkligt hot mot äganderätten?