MP: Historiska tillskott till militärt försvar – civila försvarets tur nu

DEBATT. Försvarsberedningen har tagit fram inriktning för det civila och militära försvaret. Satsningarna på det militära försvaret förlorar sin mening utan satsningar på det civila försvaret och krisberedskapen. Det skriver Elisabeth Falkhaven (MP).

Elisabeth Falkhaven (MP)
Riksdagsledamot, försvarsutskottet och försvarspolitisk talesperson


De senaste åren har vi fått erfara extremväder i Sverige med skogsbränder och översvämningar som konsekvens. Nu befinner vi oss mitt i en global pandemi med olika sorters undantagstillstånd i större delen av Europa. Därtill har de senaste årens påverkansoperationer mot europeiska och amerikanska valrörelser satt ett ökat fokus kring såväl sociala mediers roll, demokratins skörhet som vår digitala sårbarhet.

En mer komplex hotbild

Civil beredskap, krishantering och civilt försvar är av naturliga orsaker hetare än på länge. Om Sverige angrips är det mer sannolikt att det börjar med cyberattacker snarare än med stridsflyg. I gråzonen mellan krig och fred gäller det att stå förberedd.

Det säkerhetspolitiska läget visar på en betydligt mer komplex hotbild än tidigare. Gränsen mellan krig och fred är inte längre lika tydlig. I dag möter vi en rad olika utmaningar och en modern försvars- och säkerhetspolitik måste kunna hantera denna spännvidd liksom komplexiteten i hur olika hot hänger samman.

Militärt och civilt – oskiljaktigt

I denna tid är det av stor betydelse att få till en partiöverskridande överenskommelse kring Sveriges framtida försvar. Efter mycket arbete med att försöka komma överens lades Försvarsberedningen på is och den överenskommelsen känns i dag, inte ouppnåbar, men svår att nå.

Det är en stor besvikelse för oss. Det militära försvaret och det civila försvaret hänger tätt samman och är helt enkelt oskiljaktiga. Nedrustningen av både det militära och det civila försvaret har lett till stora behov och det går inte att återuppbygga allt på ett bräde. Det måste vi alla ha förståelse för. Det militära försvaret har fått historiskt stora tillskott. Nu är det dags att stärka det civila försvaret.

Fantastiska insatser

Effekten av en kris avgörs av hur samhället lyckas hantera den. Under skogsbränderna 2014 och 2018 blev det tydligt att brister i organisation och beredskap gjorde det svårare att bekämpa bränderna men också att markägare kunde hjälpa räddningstjänsten att begränsa bränderna med sin egen utrustning och att vi kunde få och organisera viktig hjälp från andra delar av EU.

Under den nuvarande krisen är det tydligt att brist på ganska enkel utrustning som visir, skyddsmasker och skyddsrockar fått effekt för Sverige och andra länder i smittbekämpningen. Däremot har svensk produktion och godkännande av skyddsutrustning ökats snabbt och anställda på alla nivåer inom sjukvården har gjort en fantastisk insats och tagit initiativ som ofta löst den akuta situationen.

Säker infrastruktur viktig

Vi har också sett hur möten, undervisning och häng med släkt och vänner flyttat till olika videokonferenstjänster. Många av oss kan arbeta hemifrån. 25 års uppbyggnad av internetsamhället bär nu frukt.

Att digitaliseringen är oerhört viktig för samhällets funktion betyder också att det är viktigt med säkra cybersystem och säker IT-infrastruktur. Angrepp på viktiga IT-system pågår dagligen. Medveten spridning av desinformation är vanligt och syftar till att påverka våra demokratiska system.

Det civila försvarets tur

I försvarsberedningen har de politiska partierna tagit fram inriktning både för det civila försvaret och det militära försvaret. Satsningarna på det militära försvaret förlorar sin mening utan satsningar på det civila försvaret och krisberedskapen.

Att bygga den organisation som krävs och investera i nödvändig infrastruktur kräver pengar. Det militära försvaret får nu historiska tillskott. Nu är det civila försvarets tur anser vi i Miljöpartiet.

Forrige artikel S: Vi stärker totalförsvaret – satsningarna står orubbade S: Vi stärker totalförsvaret – satsningarna står orubbade Næste artikel KDU-topp: Slopa det orättvisa betygssystemet KDU-topp: Slopa det orättvisa betygssystemet
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.