Molander: Förstatligande av skolan nödvändigt

STYRNING. Det är dags att ompröva privatiseringarna av offentlig sektor och förstatliga den svenska skolan. Det föreslår analytikern Per Molander i en ny ESO-rapport.

Per Molander.
Per Molander.Foto: Sofia Runarsdotter/Weyler förlag

Per Molander, analytiker och tidigare generaldirektör för Inspektionen för Socialförsäkringen, kritiserar i en ny rapport utgiven av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, hur new public management-reformerna har tillämpats inom offentlig sektor. Det är hög tid att ompröva idéerna om hur offentlig sektor ska styras, menar Molander.

"Statligt ansvarstagande behövs"

De förslag som läggs fram i rapporten handlar bland annat om att staten ska återta det fulla ansvaret för skolsystemet och det fria skolvalet och friskolor bör avvecklas. Det är det bästa sättet att råda bot på det svenska skolsystemets ojämlikhet och betygsinflation menar Per Molander.

– De kollektiva nyttigheterna som är knutna till utbildningsnivån är en så pass viktig nationell angelägenhet att det helt enkelt är fel att överlåta den frågan till kommuner och privata utförare. Det finns en tendens till underinvestering i skolsystemet om man överlåter detta till kommunen, eftersom väldigt många svenskar arbetar och lever i en annan kommun än de växer upp i. Det ger ett glapp i vad som är rationellt för kommunen och vad som är rationellt på statlig nivå, säger Molander till Altinget.

Ett kvitto på att den analysen håller menar han är den justerade lärartätheten som efter kommunaliseringen av skolan på 90-talet har sjunkit.

 Som jag ser det är ett förstatligande ett nödvändigt villkor för att samhället ska lägga stora resurser på utbildningssystemet.

– Den justerade lärartätheten sjönk radikalt i och med kommunaliseringen och har inte återhämtat sig nämnvärt sedan dess, säger Per Molander och fortsätter:

– Som jag ser det är ett förstatligande ett nödvändigt villkor för att samhället ska lägga stora resurser på utbildningssystemet. Lägger man besluten på kommunal nivå kommer man med stor säkerhet få ett underdimensionerat skolsystem.

Tillitsdelegationens mål viktiga

Ett visst mått av valfrihet inom en statlig skola kan dock finnas kvar, liknade det system som idag gäller för högskolor och universitet, elever och föräldrar kan fortsätta rangordna önskemål om skola med bibehållen respekt för de kollektiva målen inom skolsystemet.

Tillitsdelegationen under ledning av Laura Hartman som tillsattes av regeringen under förra året  att få till mer tillitsbaserad styrning i offentlig sektor. Det regeringsinitiativet tycker Molander i grunden är bra men i rapporten lyfter problem som finns med de satta direktiven. 

– Initiativet är riktigt i den meningen att det finns argument för att återinföra auktoritet till yrkesgrupper som blivit av med en del av den som resultat av de nya styrformer man infört, sen måste man akta sig för att sätta ett likhetstecken mellan yrkesgruppernas intressen och allmänhetens. 

En del i tillitsdelegationens uppdrag är även att se över de externa granskningsmyndigheternas roll i styrningen av offentlig sektor, till exempel Skolinspektionen och Inspektionen för Socialförsäkringen som Molander själv varit generaldirektör för när myndigheten startades upp. Trots den kritiska diskussion som finns kring att utvärderingarna inte alltid är till nytta för verksamheterna menar Molander att det finns ett stort behov av resultatdiskussion och utvärdering. Fler granskningsmyndigheter behövs därför anser han.

– Försvaret saknar en sådan analysfunktion och även miljöpolitiken, även om det finns en del enstaka analysfunktioner, där finns luckor att fylla. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget