Debatt

Moderaternas biståndspolitik kommer försämra tryggheten i Sverige

Om Sverige inte motverkar klimatförändringar, krig och fattigdom, så kommer det i slutändan drabba oss som lever här. Det är oseriöst att säga sig vilja värna tryggheten i Sverige om man inte samtidigt arbetar för en tryggare omvärld, skriver biståndsminister Matilda Ernkrans (S). 

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Matilda Ernkrans
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Krig och konflikter tillsammans med klimatförändringarnas effekter är det som driver ökade humanitära behov. Sveriges bistånd ska användas för att motverka detta. Det är inte bara solidariskt. Det är också ekonomiskt smart och bra för tryggheten i Sverige. Det har vi Socialdemokrater insett, men det har helt gått Moderaterna förbi.

Det är tydligt att Moderaterna inte sätter någon summa för biståndet för att kunna använda i sina regeringsförhandlingar med Sverigedemokraterna, som vill halvera biståndet.

Att arbeta för respekt för de mänskliga rättigheterna, fred, demokrati, rättvisa och att hantera grundorsaker till att människor tvingas fly bygger en bättre värld leder till starkare samhällen och bättre levnadsvillkor för människor. Det är också bra för Sverige.  

Människor ska få förutsättningar att ta sig ur fattigdom, leva i trygghet och ha makt och inflytande över sina egna liv. Svenskt bistånd ska tydligare hantera grundorsaker till att människor tvingas på flykt. Vi ska se till att fattiga människors perspektiv är i centrum, vi ska dubblera klimatbiståndet och vi ska fortsätta arbeta för kvinnor och flickors rättigheter, representation och resurser, världen över. Säkra aborter ska vara en rättighet för kvinnor i hela världen. Här har vi långt kvar. 

Biståndet ska utvecklas

Den internationella solidariteten är och har varit ett åtagande, en plikt och ett engagemang sedan arbetarrörelsens uppkomst, och kommer fortsatt vara det i framtiden. Det var vi som tog initiativ till att Sverige avsätter 1 % av vårt ekonomiska välstånd i bistånd till andra länder. Det är också något som vi står fast vid.

Det nya säkerhetspolitiska läget och Sveriges stundande inträde i Nato ändrar mycket, men inte vårt engagemang för fred, en mer rättvis värld, jämställdhet och demokrati, och mot klimatförändringar, krig och konflikter. I en tid av ökad osäkerhet är det viktigare än någonsin att Sverige fortsätter leda arbetet för en tryggare och säkrare värld. När Sverige nu går till val är vi Socialdemokrater tydliga: vi ska fortsätta utveckla svenskt bistånd. 

Solidariteten i händerna på Sverigedemokraterna

Moderaterna och Sverigedemokraterna är överens om det motsatta. De ska permanent skära ner på biståndet. Minst 20 miljarder ska bort – men antagligen är det frågan om mer. När Moderaternas valmanifest presenterades var det som inte stod mest talande vad gäller biståndspolitiken. Där har de inte ens skrivit ut vad de vill satsa på biståndet, bara att de vill avskaffa enprocentsmålet. Det är tydligt att Moderaterna inte sätter någon summa för biståndet för att kunna använda i sina regeringsförhandlingar med Sverigedemokraterna, som vill halvera biståndet.

Moderaterna har alltså släppt målet om att 1 procent av vårt ekonomiska välstånd ska gå till att lindra nöd i världen. Det innebär att om de vinner valet, vilar Sveriges internationella solidaritet i praktiken i händerna på Sverigedemokraterna.

Oseriöst

Det är oambitiöst och osolidariskt, men framför allt är det osmart av Moderaterna att gå i Sverigedemokraternas ledband på detta vis. Om Sverige inte motverkar klimatförändringar, krig och fattigdom, så kommer det i slutändan drabba oss som lever här. Det är oseriöst att säga sig vilja värna tryggheten i Sverige om man inte samtidigt arbetar för en tryggare omvärld. Tryggheten ökar knappast när Moderaterna hugger bort viktiga delar i biståndet och minskar insatserna för en bättre och tryggare värld, och tvingar fler människor på flykt.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget