Ministern: Nära taket för vad byggindustrin klarar

BOSTAD. Prognosen för byggtakten i Sverige är fortsatt god. Men nu tror Peter Eriksson (MP) att taket för vad industrin klarar av är nära. Sveriges Byggindustrier tror dock att kapaciteten kan byggas ut på lite längre sikt.

Såväl Boverket som Sveriges Byggindustrier bedömer att det fortsatt kommer att byggas fler än 60 000 nya bostäder per år. Den kraftiga befolkningsökningen har stärkt behovet av en ökad byggtakt. Med dagens nivåer ligger man nära en balans. Det vill säga att antalet personer som det byggs för ligger nära befolkningsökningen. Men mer byggande behövs.

– Vi har under många år byggt upp ett berg, ett stort behov, en brist. Så vi tar inte igen det men vi håller någorlunda takt med den befolkningsökning som vi ser, sade bostadsminister Peter Eriksson (MP), på en pressträff på torsdagen.

Arbetskraftsbrist

Det som i dagsläget är det största hindret för att kunna bygga mer är enligt Eriksson bristen på arbetskraft inom byggindustrin.

– Det är svårt att öka ytterligare kortsiktigt. Jag tror att här är vi ganska nära vad industrin klarar kapacitetsmässigt. I dag är vi relativt nära ett tak, säger han.

Det är en bild som i stora delar delas av Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

– Bostadsbyggandet går väldigt starkt. Det ser nästan för bra ut. Det är svårt att få tag i kompetens på flera håll, säger han till Altinget.

Hur arbetskraftsbristen ska lösas är en svår nöt att knäcka. Fastän sysselsättningen inom branschen har ökat finns det enligt Johan Deremar inte så många arbetare att tillgå.

– Byggnads har en arbetslöshet på under fyra procent. Det finns helt enkelt knappt några tillgängliga, säger han.

En lösning som Peter Eriksson är inne på är att underlätta för utländska entreprenörer på den svenska marknaden. 

– Till exempel har vi möjlighet att få in från Finland. Det är väl det som egentligen är mest tillgängligt, i norra Sverige till exempel, säger han.

Utredningar

Att öka enkelheten och tillgängligheten i regelverket, inte minst för utländska entreprenörer, är också en av frågorna som Kurt Eliasson och Anna Sanders utredning om enklare byggregler kommer att titta på. 

Läs mer: Mindre krångel och mer konkurrens ska ge fler bostäder

Johan Deremar tror dock att just arbetskraftsbristen i mångt och mycket är ett kortsiktigt problem.

– Vi lider på ett sätt fortfarande mycket av nittiotalskrisen sysselsättningsmässigt. Företagen har inte velat dra på sig för stor kostym. Om företagen märker att nivån kommer att hålla över lång tid kommer man också att kunna bygga ut sin produktion, säger han.

Och när det gäller utredningar så är det enligt honom inte arbetskraftsfrågan som är central, utan miljöfrågorna.

– Vi börjar som organisation inse att det man har kvar att ta tag i är miljöbalken. Det är där nästa utredning behövs. På det stora hela finns det mer att göra i byggprocessen med fokus på miljöbalken. Även Länsstyrelserna har sagt att det är jungfrulig mark när det kommer till bedömningar, säger han.

Forrige artikel SD säger nej till nya klimatmål SD säger nej till nya klimatmål Næste artikel Sverige får en ny spelmarknad Sverige får en ny spelmarknad