Mindre krångel och mer konkurrens ska ge fler bostäder

NÄRINGSLIV. Bostadsminister Peter Eriksson (MP)  tillsätter en mastodontutredning för att få enklare byggregler med färre särregler och undantag i olika kommuner.

Kommunerna kommer inte att få ökad makt i byggprocessen genom flexiblare regler, enligt Peter Eriksson.

– Det skulle jag inte säga är en utgångspunkt. Snarare vill vi ha ett mer enhetligt, tydligt och enklare system. Syftet är inte att få fler särregler i olika kommuner. Det lite mer åt andra hållet, till exempel med typgodkända hus. Då går det inte att komma med särkrav från kommunerna, säger Peter Eriksson till Altinget.

Utredningen ska se över Boverkets regler och de delar av plan- och bygglagen som är kopplade till bestämmelserna. Regeringen vill också att regelverkets ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning ska utredas.

Login