Min doktor: Digital vård är den enda jämlika vården

DEBATT. Regionala skillnader i vårdutbudet ger sämre valmöjligheter för patienten. Den digitala vården är i dag den enda vård som är jämlik på riktigt, skriver Daniel Persson vid digitala vårdföretaget Min doktor.

Daniel Persson
Innovationschef, Min doktor

 

Tisdag den 1 oktober presenteras en statlig utredning som berör digital vård. Utredaren Göran Stiernstedt har bland annat haft uppdraget att se över ersättningar och styrning av nätläkare. 

Som Sveriges första digitala vårdgivare välkomnade vi på Min doktor tillsättandet av utredningen och hoppas att den inte blivit alltför låst av traditionella aktörers intressen, utan kan ta vara på de skattebesparingar och den samhällsnytta som privata digitala vårdgivare bidrar med.

Patienter kan bedöma

Nu visar en helt ny studie från Jönköping academy, som gjorts på initiativ av SKL, att patienter som använder nätläkare gör det i stället för att vända sig till andra vårdgivare och att de har god förmåga att själva bedöma om de behöver läkarhjälp.

Våra förslag

Mot bakgrund av våra erfarenheter och denna rapport föreslår vi följande:

  • Skapa ett nationellt ramverk för utveckling

Dagens många inkompatibla journal- och ersättningssystem försvårar för både patienter och vårdprofessionella. Ett enda system är inte heller lösningen, då stagnerar utvecklingen, och 21 egenutvecklade lösningar är slöseri med skattemedel och löser inga problem.

I stället behövs samstämmighet kring standarder för rapportering, implementering och styrning så att nya idéer och lösningar för god och nära vård, kommer till patienternas nytta oavsett geografi. 

  • Sätt jämlikheten i första rummet genom att bevara det lagstadgade fria vårdvalet

Den digitala vården är i dag den enda vård som är jämlik på riktigt. Det spelar ingen roll var i landet du bor. Tillgången till god, patientsäker digital vård ska vara densamma. Regionala skillnader i vårdutbudet ger sämre valmöjligheter för patienten. 

  • Slopa utomlänsersättningen för digital vård

Ersättningen för digitala besök bör moderniseras genom en fri etablering inom en ny lagstadgad nationell taxa – LODPV (Lagen om ersättning för digital primärvård).

  • Öka tillgängligheten till vård

Låga trösklar för att söka vård tidigt främjar preventiva insatser och sparar lidande och kostnader i längden. Psykisk ohälsa beräknas kosta Sverige 70 miljarder per år och står för 40 procent av kostnaderna för all sjukfrånvaro.

Forskning visar att tidig behandling – inom 25 dagar – ökar chansen för tillfrisknande och förkortar behandlingstiden.

  • Inför en ”MEON-praxis”

I dag får många patienter rådet att kontakta 1177 Vårdguiden som första instans, men det kan bli onödigt resurs- och kostnadskrävande. Vi digitala vårdgivare hänvisar patienter till rätt vårdnivå på ett mer effektivt sätt, delvis tack vare ”smarta” frågeformulär.

Utgångspunkten bör vara att varje patient ska komma till Mest effektiva omhändertagandenivå (MEON) så snart som möjligt, oavsett om det är en sjuksköterska, psykolog, sjukgymnast eller specialistläkare.

Effektiv vård

Vi vill fortsätta att ta ett stort ansvar för den svenska vårdens utveckling och väntar med spänning på de rekommendationer som Stiernstedts slutbetänkande landar i.

En effektiv, jämlik och patientsäker vård förutsätter att ovanstående punkter tas på allvar och vi ser fram emot att få diskutera dessa vidare när utredningen är klar.

Beslutskedja: Ordning och reda i vården

20/12
2017
22/12
2017
1/3
2018
15/6
2018
12/6
2019
25/9
2019
1/10
2019
2/10
2019
24/10
2019
14/1
2020

Forrige artikel "Småföretagarnas riksförbund har missat poängen" Næste artikel SFS: Högre utbildning är på väg mot systemkrasch SFS: Högre utbildning är på väg mot systemkrasch