Miljöorganisationer: Inför skatt på flygbränsle i Norden

DEBATT. De nordiska länderna borde gå i bräschen och införa skatt på flygbränsle, skriver två miljöorganisationer. De uppmanar Nordiska rådet, som inleder sitt möte i Stockholm i morgon tisdag, att agera kraftfullt. 

Rolf Lindahl
Talesperson klimat och energifrågor, Greenpeace
Andrew Murphy 
Ansvarig för flygfrågor, Transport and environment

 

Vi lever i ett nödläge för klimatet och de nordiska länder måste gå först och visa ledarskap för att minska flygets utsläpp. När det Nordiska rådet möts i Stockholm i veckan bör de ta tillfället i akt att introducera en plan för att beskatta flygbränsle i regionen. Det finns inga hinder mot detta förutom den politiska viljan.

Utsläppen väntas öka

Norden har ett rykte som en förebild vad gäller att skydda miljön och kämpa mot den globala upphettningen. I augusti sa nordens politiska ledare att de har som mål att Norden ska bli en global ledare i kampen mot klimatförändringar.

Nu är det dags att visa det ledarskapet.

Verkligt ledarskap måste åtföljas av verklig handling. Trots höga ambitionsnivåer är de nordiska länderna långt ifrån utsläppsminskningar i linje med 1,5-gradersmålet. Tvärtom. Flera nordiska länder förväntas öka sina utsläpp av växthusgaser.

Måste ned till noll

En av de sektorer som bidrar allra mest till den globala upphettningen är transportsekton och inte minst flyget som står för mellan 4-5 procent av de globala växthusgasutsläppen. Flygtrafik är också en av de snabbast växande växthusgaskällorna.

I Europa har utsläpp från flyg fördubblats sedan 1990 och globalt riskerar de fördubblas eller till och med tredubblas till 2050 om inget görs. Om vi ska ha en chans att nå Parisavtalet måste utsläppen från flyg ner till noll.

Subvention av flygindustrin

Att introducera en skatt på bränsle för flygresor inom Norden skulle sätta ett föredöme för EU och resten av världen. Beskattning av flygbränsle är både möjligt och ett första viktigt steg för att få ner utsläppen från flyget.

De nordiska länderna har alla sedan 1990-talet skatter på koldioxidutsläpp, men skatt på flygbränsle har varit undantaget. Att beskatta bilbränsle men inte flygbränsle är en tydlig subvention av flygindustrin och kan inte vara i linje med ambitionen att vara världsledande i kampen mot den globala upphettningen.

Chicagokonventionen inget hinder

Det sägs ofta att Chicagokonventionen förbjuder beskattning av flygbränsle, men det finns inget som hindrar länder från att gemensamt komma överens om beskattning. Inom EU tillåter Energiskattedirektivet medlemsstater att införa en skatt på flygbränsle för inrikesflyg utan begränsningar samt för flygresor mellan medlemsländer som bilateralt kommit överens om en sådan skatt.

Därför borde det Nordiska rådet ta tillfället i akt och agera för att faktiskt bli den mest hållbara och välintegrerade regionen i världen. Introducera en skatt på flygbränsle och bli det föredöme världen behöver.

Skatt ger omställning

En skatt på flygbränsle måste vara ickediskriminerande mot växthusgasutsläpp. Utsläpp är utsläpp vare sig de kommer från fossila källor eller biobränslen.

Utsläppen måste minskas omgående, inte först flera decennier efter år 2050 när återplanterade träd har vuxit upp så mycket att de betalat tillbaka för koldioxidutsläppet som kalhyggen innebär. Våra sista riktiga skogar är enorma kol-lager och våra bästa allierade för att begränsa och hantera den globala upphettningen.

Ribban för en skatt måste sättas på en tillräckligt hög nivå för att ge minskade utsläpp i närtid och för att fungera som ett incitament för omställning. Ett skatteuttag på flygbränsle är en lägstanivå för alla som tar klimathotet på allvar. Det är dags för de nordiska länderna att gå från ord till handling och leda kampen mot klimatförändringarna.

Forrige artikel Hansson (M): Hemvärnet behöver mörkerseende före nya förmågor Hansson (M): Hemvärnet behöver mörkerseende före nya förmågor Næste artikel Debatt: Bryt den normbrytande agendan i sexualundervisningen Debatt: Bryt den normbrytande agendan i sexualundervisningen
 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  Ett enkelt och givet förslag försnillas av författarna!

  Äntligen som det SAS på Sv.Akademien en gång i tiden! Varför skall flygbränslet vara skattebefriat när bensin och diesel inte är det? Men så spårar skribenterna ur i sedvanlig ordning! I Norden(som Trump säger det "I Sverige") hur kan man tro att det som vi belastar jorden med några få procent skulle påverka hela vår planet? Självklart skall allt flygbränsle beskattas om man tar allvarligt på den klimatkatastrof som alltmer närmar sig! Skatten skulle lätt kunna användas till att finansiera hela FN! Men även FN måste utsättas för en översyn! När typer som Jan Eliasson inte tar Anders Kompass agerande i försvar finns en varböld i FN!

 • Rapportera

  Kjell Andersson · Svebio

  Samma skatt på bioflygbränsle?!

  Dessa så kallade miljöorganisationer anser att man ska ta samma skatt på biobränsle för flyg som på fossilt bränsle!
  Alltså är utspelet bara en del av Greenpeace pågående kampanj mot biobränslen, inte ett förslag med omsorg om klimatet.

 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  Just det Kjell!

  Allt snack om att biobränsle är förnyelsebart är rent självbedrägeri!

Reservationsfest om terrororganisationer

Reservationsfest om terrororganisationer

SPRETIGT. Reservationerna haglade när riksdagens justitieutskott behandlade regeringens proposition om särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation

"Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är"

DEBATT. År 2020 har utsetts till Sjuksköterskans och barnmorskans år. Nu hoppas vi att omvårdnadsyrket får det erkännande och stöd det förtjänar. Det skriver Ami Hommel och Johanna Ulfvarson, Svensk sjuksköterskeförening.