Mer pengar till brottsoffer

RÄTTSVÄSEN. Nästa år höjs de avgifter som dömda brottslingar ska betala till brottsofferfonden, enligt ett beslut i riksdagen.

Den som döms för ett brott som kan ge fängelse ska betala en avgift till brottsofferfonden – pengarna kan sedan användas för att stötta brottsoffer. Någon höjning av avgifterna har dock inte skett på 15 år. Riksdagen har nu beslutat att avgiften till fonden ska höjas från 500 till 800 kronor. Avgifterna höjs även för den som avtjänar sitt straff genom övervakning med elektronisk fotboja – från 50 till 80 kronor per dag. Den högsta avgift som kan betalas blir 9 600 kronor. I dag ligger taket på 6 000 kronor. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 februari 2015.

Beslutet fattades i samband med att riksdagen klubbade budgeten för rättsväsendet för 2015.

Flera uppdrag till regringen

Samtidigt röstade riksdagsmajoriteten för att regeringen återkommer med en rad åtgärder när det gäller brottsbekämpning. Regeringen ska därför lämna en redovisning för vad som gjorts för att öka antalet poliser på lokal nivå. 

Dessutom vill majoriteten att polisen ska prioritera arbete mot bostadsinbrott och brott som begås av djurrättsaktivister. De tre rödgröna partierna pekar dock på att det pågår ett arbete inom Åklagarmyndigheten för att hantera mängdbrott, vilket innefattar bostadsinbrott. De är inte heller beredda att rikta en uppmaning till regeringen om att brott som begås av djurrättsaktivister ska prioriterats.

Samma anslag

En fjärde uppmaning är regeringen ska vidta ytterligare åtgärder för att stärka rättsväsendets kompetens i arbetet mot brottslighet på internet.

När det gäller det totala anslaget till rättsväsendet finns ingen skillnad mellan regeringen och Alliansen och därför blir budgeten för polisen, åklagarna, domstol och kriminalvård 40,7 miljarder kronor för nästa år. Sverigedemokraterna vill ha en ökning av anslaget med nära 2,7 miljarder – merparten av dessa ska läggas på polisen, enligt SD.

 

 

Forrige artikel Stora fel i prognoser över räntor på statsskulden Næste artikel Kulturtidskrifter får tillbaka pengar
Klimatbråk mellan Söder (SD) och Eneroth (S)

Klimatbråk mellan Söder (SD) och Eneroth (S)

KLIMATBRÅK. Enligt riksdagsledamot Björn Söder (SD) har infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) fel när han påstår att flyget har en betydande klimatpåverkan. Men Söder vägrar gå med på att han skulle ha kallat klimathotet för en bluff.