Mer i plånboken när prisbasbeloppet rekordhöjs

Garantipensionen, CSN och taket för sjuk- och föräldrapenning. Prisbasbeloppet för nästa år har fastställts och nu står det klart hur mycket ersättningarna höjs.

Prisbasbeloppet, som beräknas av SCB, påverkar bland annat garantipensionen och studiemedlen.
Prisbasbeloppet, som beräknas av SCB, påverkar bland annat garantipensionen och studiemedlen. Foto: Janerik Henriksson/TT, Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT
Miranda Olsson

Höjningen av prisbasbeloppet har nu fastställts av regeringen till 52 500 kronor för nästa år. Det är 4 200 kronor högre än årets belopp, enligt SCB som gjort beräkningarna.

– Detta innebär betydligt högre höjningar än tidigare, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på en pressträff på måndagen.

Beräkningen av prisbasbeloppet görs utifrån förändringar av konsumentprisindex och beloppet är till följd av den höga inflationen därför särskilt stort i år.

Prisbasbeloppet är kopplat till storleken på flera ersättningar och används också av andra än staten. Enligt Swedbank är det den största procentuella höjningen som skett på uppåt fyrtio år.

– Den höga inflationen innebär en rekordhöjning av prisbasbeloppet och till följd av det större ökningar än vanligt av garantipension, studiemedel, samt sjuk- och föräldrapenning vid årsskiftet. Det påverkar dessutom inkomstskatten och medför skattesänkningar på flera hundralappar för många, sade Swedbanks privatekonomiska expert Madelén Falkenhäll i samband med att SCB presenterade sina beräkningar tidigare i somras. 

I och med uppräkningen kommer fribeloppet för de som jobbar samtidigt som de studerar att höjas till 101 697 kronor för 20 veckors studier, enligt CSN. Det kan jämföras med 93 561 kronor i år. De som studerar heltid med studiemedel kommer att få drygt 12 000 kronor i månaden enligt myndigheten, vilket motsvarar en ökning med 1 000 kronor.

Även studiestartsstödet som arbetslösa kan få för att börja plugga höjs. Från och med nästa år ligger det på 9 972 kronor i stället för 9 176 kronor.

När det kommer till taket för föräldra- och sjukpenning kommer detta motsvara en månadsinkomst på cirka 43 750 kronor. Den högsta föräldrapenningen kommer uppgå till 1 116 kronor per dag vilket innebär en höjning med 89 kronor/dag, enligt regeringen.

SCB beräknar även det så kallade förhöjda prisbasbeloppet som används för beräkning av den pensionsgrundande inkomsten. Nästa år uppgår detta förhöjda prisbasbelopp till 53 500 kronor. Även det är en höjning med 4 200 kronor.