Medborgerlig Samling satsar på riksdagen 2018

VAL. Ilan Sadé leder det nya borgerliga partiet Medborgerlig samling. Han vill reformera riksdag och statsapparat, och hoppas kunna överbrygga avståndet mellan medborgare och etablissemanget.

Foto: Medborgerlig samling
Mattias Croneborg

Medborgerlig Samling kommer att ställa upp i riksdagsvalet 2018 och även i val till en del kommuner och landsting. Partiet bildades 2014 under namnet Borgerlig Framtid. Efter en namnstrid med den förra ordföranden bytte partiet namn till Medborgerlig Samling. Även Borgerlig Framtid finns kvar som politiskt parti. Ilan Sadé är sedan 2016 ordförande för Medborgerlig samling. Altinget frågar Sadé om vad ett nytt borgerligt parti kan innebära för svensk politik.

Varför behövs ett nytt borgerligt parti?

­– Två saker. En är vårt stora intresse för demokratiska reformer och reformer av statsapparaten. Det är allt ifrån Sveriges författning till myndigheter och statlig styrning. Vi vill ta ett ordentligt grepp om den enorma statsapparaten som kommit att växa över sina breddar. Den har kommit att ägna sig åt mycket som inte har med själva kärnverksamheten.

Som vad då?

– Till exempel har vi väldigt många myndigheter som ägnar sig år att samla ihop kunskaper inom olika områden. Men det har vi ju universitet och högskolor till. Vi har myndigheter som driver nästan en ideologisk agenda, som DO. Eller myndigheter som driver vissa gruppers intressen, exempelvis Konsumentverket.

Hur vill ni reformera riksdagen?

– Vi vill också se en mindre riksdag med färre ledamöter, mindre valkretsar och ett kortare avstånd mellan medborgare och folkvalda. Vi vill ta bort partistöden. Det är skadligt. Partierna behöver inga medlemmar längre. Det enda som räknas är att man får röster och på det sättet mer pengar. Det skapar en politisk adel.

– Då kommer man in på den andra stora frågan om varför vi behövs. Demokratin behöver nya krafter. Bara det faktum att det kommer in ett nytt parti som inte har gamla bindningar och låsningar med andra delar av statsapparaten eller med varandra är en nödvändighet. Medborgarna upplever att det blir en allt större klyfta gentemot det man kan kalla etablissemanget. Vi vill vara ett konstruktivt svar på detta, inte ett oseriöst missnöjesparti.

Kommer ni vara ett parti utan partipiska?

– ­Ja det är absolut min ambition. I stora frågor som budget kan det vara rimligt med samstämmighet. Men vägen dit måste vara öppen för resonemang och samråd. I vissa lagstiftningsfrågor har vi ingen partipiska. Det ska vara starka personliga mandat.

Vilka ska ni ta röster ifrån?

– I första hand alliansväljare, och sådana som överväger att rösta på Sverigedemokraterna. Migration och integration är en av våra tre största frågor.

Du har själv förflutet i Centerpartiet, varför lämnade du?

– Två saker. Den ena var just migrationspolitiken, den andra var utbildningspolitik. Centern har ingen linje i den frågan.

Du äger tidningen Nyheter idag. Är det ett partiorgan?

– Nej inte alls. Det redaktionella är det i första hand redaktören som styr över. Den har ingen ledarsida utan fristående krönikörer.

Regeringsfrågan. Går ni med i alliansen om ni kommer in i riksdagen?

– Vi har inte tagit ställning. Vi söker mandat för vår politik. Vi utesluter inte att samarbeta med någon. Sedan kan man räkna ut att Vänsterpartiet och Miljöpartiet är högoddsare.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00