Magnus Ranstorp: ”Man har som uttalad taktik att härja runt”

EXTREMISM. Altinget intervjuar Magnus Ranstorp, aktuell som redaktör för stor rapport om radikalnationalism. Läs om radikalitetens väsen, om när Anders Ygeman hade fel och om hur NMR gör när de visar ett "mjukare ansikte". 

Tidigare i veckan släpptes rapporten ”Från Nordiska motståndsrörelsen till alternativhögern – en studie om radikalnationalistiska miljöer i Sverige”. En av de ansvariga redaktörerna är docent Magnus Ranstorp, vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) på Försvarshögskolan, som för Altinget berättar mer om initiativet och bokens innehåll.

Ni nämner och separerar rörelserna, de radikala och nationalsocialistiska, de som tillhör "alt-right" och de som ni benämner "alt-lite", där den senare rörelsen är mindre extrem och radikal. Utveckla. 

– Det finns förstås många gemensamma nämnare, man motsätter sig invandring, menar att samhällskollapsen är nära, förespråkar repatriering. Man har ett språkbruk som syftar till att avhumanisera det man ser som fiender etcetera. Men det finns också skillnader, där radikaler som NMR fokuserar på det rasbiologiska, uppehåller sig mer vid hudfärg, har ett starkt fokus på olika antisemitiska konspirationsteorier. Alt-right-rörelsen är å sin sida väldigt fokuserad på muslimer. Det är man inte inom till exempel NMR, de kan tvärtom se positiva aspekter i de patriarkala strukturerna i Mellanöstern. (…) Forskning visar att personer som börjar med att intressera sig för alt-lite kan rätt snabbt glida över till alt-right och sen till och med bli ännu grövre, så det finns en växelverkan här.

Skulle du säga att Sverigedemokraterna är en integrerad del av den bredare radikalnationalistiska sfären?

– Det är svårt att säga. Det finns problematiska kopplingar bakåt i SD:s historia förstås och det finns individer som glider vidare på skalan. Men samtidigt finns det ingen kärlek för vad SD gör i de här miljöerna, utan de anses ha sålt ut sig till etablissemanget. 

Ni återkommer flera gånger till alternativhögerns mission att "flytta gränserna för vad som är möjligt att uttrycka i offentligheten". Hur bekämpar man en sådan taktik?

– Vi vill ju inte begränsa någons möjlighet att uttrycka sig eller förbjuda åsikter. Det vi gör att kontextualisera de delar av det offentliga samtalet som har spårat ur. Det finns ju individer här som vill utnyttja ett reellt behov av debatt för sina syften. Det är ju i det avhumaniserande, i propagandan och det hatiska som problemet ligger, inte i viljan att diskutera frågor på saklig grund. 

 

Läs intervjun i sin helhet på Altinget Säkerhet. Teckna gratis provabonnemang här.

 

Forrige artikel Överblick: Svensk BNP rekordlåg och klimataktivister blockerade Stockholmstrafik Överblick: Svensk BNP rekordlåg och klimataktivister blockerade Stockholmstrafik Næste artikel Överblick: KD rustar mot brott, C och V värnar landsbygd och Umeå masstestar Överblick: KD rustar mot brott, C och V värnar landsbygd och Umeå masstestar
Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

ÖVERBLICK. Stockholms region har hyrt in konsulter för 27 miljoner kronor trots sparkrav. Nooshi Dadgostar (V) är beredd att fälla regeringen och Trafikverket varnar för höjda bensinpriser. Blekinge region kan få lokala restriktioner i dag. Läs Altingets överblick.