Många oklarheter om lönelyft för lärare

SKOLA. Regeringen har nu presenterat sina planer på hur lärarnas status ska höjas. Men några snabba lönelyft kan lärarkåren inte räkna med.

Placeholder image
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och statsminister Stefan Löfven (S) på pressträff om skolan. Foto: Regeringskansliet

I valrörelsen lovade både Miljöpartiet och Socialdemokraterna högre löner för lärare för att öka attraktionskraften i läraryrket. Men när regeringen presenterade nyheter om skolan i den kommande budgeten var det många förbehåll när det gäller just lönerna.

I budgeten för nästa år, som blir offentlig i nästa vecka, kommer det visserligen att finnas en sådan satsning. Men det gäller bara i skolor vars elever presterar dåligt. Det är en del i ett åtgärdspaket för att försöka minska ojämlikheten i skolan. Regeringen avsätter en halv miljard kronor för högre löner 2015. Men i denna budgetpost ingår också pengar för att skolorna ska samverka bättre och för att ge stöd till nyanlända elever. Hur mycket som verkligen går till lönelyft för lärare i dessa skolor är oklart.

Den generella satsningen på lärarlönen dröjer till 2016.  Den ska då vara 3 miljarder kronor per år i extra pengar. Räknat på 250 000 lärare motsvarar det en höjning av månadslönen på cirka 700 kronor.

– Vi satsar på högre lön. Vi skjuter till medel för att höja attraktionskraften i läraryrket, sade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på presskonferensen.

Men det är oklart hur pengarna ska skjutas till.

– Det är samtal som förs i anslutning till avtalsrörelsen och med stor respekt för avtalsrörelsen, sade Fridolin.

Men i presentationsmaterialet som delades ut står det att regeringen ska hålla samtal med arbetsmarknadens parter ”som möjliggör att lärarnas löner höjs”. Därtill säger regeringen att pengarna tillförs bara om ”…parterna tar ansvar för att påtagligt prioritera höjda lärarlöner...”

Statsminister Stefan Löfven ville inte heller gå in på detaljer om hur fördelningen av pengarna ska gå till, utan bollar ansvaret vidare.

– Modellen för fördelning blir det arbetsmarknadens parter som avgör, sade han.

Dokumentation

Miljöpartiet om lärarlöner inför valet

”Miljöpartiet investerar 3,75 miljarder i löneökningar för alla lärare. Det motsvarar en statligt finansierad lönehöjning om 7,5 procent för alla lärare från förskola till komvux.”

 

Socialdemokraterna om lärarlöner inför valet

”Inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket kommer vi att tillsammans med skolans och arbetsmarknadens parter föra en dialog om ytterligare steg för att höja lärarnas löner. 2,5 miljarder kronor avsätts årligen till den nationella samlingen för läraryrket.”Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor