Många oklarheter om lönelyft för lärare

SKOLA. Regeringen har nu presenterat sina planer på hur lärarnas status ska höjas. Men några snabba lönelyft kan lärarkåren inte räkna med.

I valrörelsen lovade både Miljöpartiet och Socialdemokraterna högre löner för lärare för att öka attraktionskraften i läraryrket. Men när regeringen presenterade nyheter om skolan i den kommande budgeten var det många förbehåll när det gäller just lönerna.

I budgeten för nästa år, som blir offentlig i nästa vecka, kommer det visserligen att finnas en sådan satsning. Men det gäller bara i skolor vars elever presterar dåligt. Det är en del i ett åtgärdspaket för att försöka minska ojämlikheten i skolan. Regeringen avsätter en halv miljard kronor för högre löner 2015. Men i denna budgetpost ingår också pengar för att skolorna ska samverka bättre och för att ge stöd till nyanlända elever. Hur mycket som verkligen går till lönelyft för lärare i dessa skolor är oklart.

Den generella satsningen på lärarlönen dröjer till 2016.  Den ska då vara 3 miljarder kronor per år i extra pengar. Räknat på 250 000 lärare motsvarar det en höjning av månadslönen på cirka 700 kronor.

– Vi satsar på högre lön. Vi skjuter till medel för att höja attraktionskraften i läraryrket, sade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på presskonferensen.

Men det är oklart hur pengarna ska skjutas till.

– Det är samtal som förs i anslutning till avtalsrörelsen och med stor respekt för avtalsrörelsen, sade Fridolin.

Men i presentationsmaterialet som delades ut står det att regeringen ska hålla samtal med arbetsmarknadens parter ”som möjliggör att lärarnas löner höjs”. Därtill säger regeringen att pengarna tillförs bara om ”…parterna tar ansvar för att påtagligt prioritera höjda lärarlöner...”

Statsminister Stefan Löfven ville inte heller gå in på detaljer om hur fördelningen av pengarna ska gå till, utan bollar ansvaret vidare.

– Modellen för fördelning blir det arbetsmarknadens parter som avgör, sade han.

Forrige artikel Borg arbetar gratis på nytt jobb Borg arbetar gratis på nytt jobb Næste artikel Regeringen överväger lägre straff för tjänstvillig skurk
Rysk media skildrar Sverige mest negativt

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt.