M-ledamot: "Ingen ska behöva riskera hot, våld eller rån på jobbet"

DEBATT. Hot och våld mot brevbärare har ökat, och det är inte ovanligt att företag väljer att avstå från att leverera post till vissa områden. Regeringen måste ta situationen på allvar och öka polistätheten, skriver riksdagsledamoten Jan Ericson (M). 

Av: Jan Ericson
Riksdagsledamot (M)

I början av mars rånades en brevbärare i stadsdelen Hässleholmen i Borås. Fem maskerade unga män tog nycklarna till brevbärarens fordon och försvann. Och så sent som igår natt utsattes ett tidningsbud för ett rånförsök i stadsdelen Bagaregården i Göteborg. Detta är bara två exempel i raden de senaste åren där just brevbärare och tidningsbud angripits under utförandet av sitt arbete.

Under förra året uppmärksammades flera angrepp mot brevbärare, tidningsbud och budfirmor. I ett nyhetsinslag i Ekot i december uppgav Postnord att hot och våld mot brevbärare ökat.

Avstår från leverans till vissa adresser

För en tid sedan träffade jag företagare som arbetar med e-handel och de uppgav att Postnord av och till har listor över adresser dit man inte levererar brev och paket till dörren, utan där mottagaren i stället får hämta posten på ett närliggande Postcenter eller butik, trots att försändelsen normalt skulle levereras till bostaden.

Jag begärde därför en redovisning från Riksdagens utredningstjänst om hur vanligt det är att företag som levererar post och paket avstår från att besöka vissa adresser på grund av hot eller oroligheter. Svaret var att såväl Postnord som Bring City Mail och PTS (Post- och Telestyrelsen) uppger att det förekommer att leveranser av brev och paket tillfälligt stoppas eller ändras på grund av arbetsmiljöproblem. Ändringen av rutiner har till exempel bestått i att leveransen av post/paket endast skett på morgonen då det vanligen är lugnare. Det har också förekommit att man satt in dubbla brevbärare, eller att brevbärare åtföljts av polis vid vissa tillfällen.

Anmälningarna har ökat

Anmälan till Arbetsmiljöverket sker enligt Postnord endast ”vid vissa tillfällen”, beroende på hur allvarlig incidenten varit. En kontroll visar att de senaste åren har antalet anmälningar ökat. Totalt de senaste fem åren har över 30 allvarligare ärenden rapporterats av Postnord, ärenden som inneburit hot, våld eller rån mot anställda.

Problem med hot och våld i utanförskapsområden gäller såklart inte enbart brevbärare utan även exempelvis tidningsbud, budfirmor, taxi och färdtjänst, fastighetsskötare, bussförare och spårvagnsförare och många andra. För att inte tala om blåljuspersonal. Och då har jag inte ens nämnt de butiksägare som tvingas stänga sina butiker till följd av hot, rån eller stölder.

Alla ska kunna ta del av tryggheten

Ingen ska behöva känna sig hotad på jobbet, och att kunna få sin post, sina paket och sin dagstidning, få hjälp av räddningstjänst, ta del av kollektivtrafik, färdtjänst och ha tillgång till närbutik är en del av tryggheten och välfärden för alla människor i vårt samhälle. Vi får aldrig acceptera att detta sätts ur spel av hotfulla personer eller kriminella gäng.

Lite har hänt

Regeringen måste ta detta på allvar. Men förutom den aviserade ”blåljuslagen” som kommer att ge ökat straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra som angrips under tjänsteutövning har väldigt lite hänt de senaste fyra åren. Exempelvis har den ökning av antalet poliser som Alliansen genomförde, från 17 000 till 20 000 nu vänts till en årlig minskning. Under dagens regering har 900 poliser om året lämnat yrket, varav hälften av annat skäl än pension. Trots att det behövs fler poliser har vi idag det lägsta antalet poliser sedan 2009, samtidigt som befolkningen ökat. Polistätheten är den lägsta på tio år.

Så ska poliserna bli fler

Moderaterna har ett antal konkreta förslag till hur vi ska få fler poliser att stanna i yrket och fler som vill utbilda sig till polis. Vi föreslår bland annat betald polisutbildning, höjda polislöner, utbildning på fler orter, och fler vägar till polisyrket. Vi avsätter också resurser för 10 000 fler polisanställda till år 2024. Fler poliser löser såklart inte alla problem, men det är en viktig pusselbit för att öka tryggheten i våra utanförskapsområden för de som bor eller arbetar där.

 

Beslutskedja: Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner

21/11
2016
22/12
2016
22/12
2016
17/1
2018
18/1
2018
5/4
2018
5/4
2018
29/5
2018
20/6
2018
28/9
2018
15/1
2019
5/4
2019
9/7
2019
7/11
2019
13/11
2019
20/11
2019
29/5
2020
30/6
2020

Forrige artikel "Dags att göra det osynliga avfallet synligt" Næste artikel "Vi kräver en nationell flytta hemifrån-garanti för unga"
Kommuner säger nej till sammanslagningar

Kommuner säger nej till sammanslagningar

REMISS. Kommunutredningens remisstid går ut i dag. Merparten av kommunerna säger nej till skuldavskrivning för sammanslagningar. De ser överhuvud taget inte att sammanslagningar löser några problem.