M: Dubbelt upp för försvaret

SÄKERHET. Moderaterna vill dubbla försvarsanslagen på tio år så att försvarsutgifterna når 2 procent av BNP.

På onsdagen meddelade partiledaren Anna Kinberg Batra och partiets försvarspolitiska talesperson Hans Wallmark att man vill öka försvarsanslagen rejält de kommande tio åren.

– I princip är det en fördubbling jämfört med nu, sade Kinberg Batra

Hans Wallmark menar att 2 procent i relation till BNP är en rimlig nivå och som även är målet för länderna som är med i Nato. Moderaternas linje är att Sverige ska gå med i Nato.

Det här vill partiet satsa på åren 2018-2020:

  • IT-säkerhet
  • Psykologiskt försvar
  • Förstärkning av markstridskrafterna genom beslut om att börja bygga upp en tredje armébrigad i Skåne. En ökning av numerären i Hemvärnet bör inledas samt att samtliga Archerpjäser bör behållas och förbandssättas.
  • Luftförsvarsförmågan bör förstärkas genom ett tidigarelagt införande av luftvärn med medellång räckvidd. Beslut bör tas om anskaffning av ny luftburen sensorförmåga. Beslut bör tas om att behålla ett antal Jas C/D för att bättre kunna klara av införandet av Jas E.

Det här vill partiet satsa på åren på medellång sikt, 2021-2025:

  • Beslut om nya förbandsorter och utökning av befintliga förband och enheter. Prioriterad verksamhet är exempelvis ny flygflottilj i Uppsala, upprättande av amfibieregemente i Göteborg, samt förstärkning av stridsgruppen på Gotland.
  • Prioriterade materielprojekt att överväga är exempelvis ytterligare ubåtar, ny generation av ytstridsfartyg samt luftvärn för ytstridsfartygen och analys av behovet av långräckviddigt luftvärn.
  • Fortsatt arbete för att stärka totalförsvaret och samhällets motståndskraft för att kunna garantera samhällets funktionalitet i kris och krig – fokus läggs på exempelvis energisäkerhet, fungerande styrningsfunktioner (regering, riksdag, myndigheter med flera), vatten- och livsmedelsförsörjning, sjukvård, transporter och infrastruktur.

Forrige artikel Jakten inledd på 216 björnar Næste artikel Rödgröna går fram i DN/Ipsos