Luf: Gör arbetskraftsinvandring fri

DEBATT. Slopa nuvarande tillståndssystem för arbetskraftsinvandring. Den som ordnat ett jobb i Sverige enligt avtal endast behöver anmäla detta till migrationsverket, skriver Simona Mohamsson och Lovisa Lanryd från Luf.

Simona Mohamsson
Andre vice förbundsordförande, migrationspolitisk talesperson Liberala ungdomsförbundet
Lovisa Lanryd
Arbetsmarknadspolitisk talesperson Liberala ungdomsförbundet

 

Svenska jobb åt svenskar. Så löd Socialdemokraternas budskap gällande arbetskraftsinvandring under valrörelsen. Parollen, påhejad av den gamla LO-basen har vulgariserat retoriken mot arbetskraftsinvandring. Tillsammans försöker de ge bilden av att de genomförda reformer av Alliansen och Miljöpartiet under 2008 har öppnat gränserna för farliga företag inom byggbranschen som opererar utan kollektivavtal och okvalificerad arbetskraft som plockar bär för slavlöner.

Ofrihet och utsatthet

Faktum är att den vanligaste arbetskraftsinvandraren är en IT-specialist från antingen Indien eller Kina. Idag riskerar dock den som fått arbetstillstånd att helt låsas till en och samma arbetsgivare vilket leder till ofrihet och utsatthet. Arbetskraftsinvandring behövs för att avhjälpa kompetensbrist, öka näringslivets konkurrenskraft och kompensera för att varannan kommun i Sverige står inför en negativ befolkningstillväxt. Därför föreslår LUF i en motion till Liberalernas landsmöte att arbetstillstånd slopas.

Stelbenta lagar

Liberaliseringen i och med Arbetskraftsinvandringsreformen i slutet av år 2008 gjorde det enklare för människor utanför EU/EFTA att ansöka om tillstånd för att arbeta i Sverige. Dock har vi de senaste åren sett den ena kompetensutvisningen efter den andra och utvisningar av exempelvis läkarstudenter vid Karolinska Institutet. Syed Latif, Afrim Rexhepi, Ivan Stefurak och Tayyab Shabab är bara några av alla de flitiga människor som arbetat och betalat skatt i Sverige i hopp om trygghet. De har nu fått lämna sina hem, sina arbetsplatser och sina liv i Sverige som ett resultat av en daterad och stelbent arbetsmarknadslagstiftning.

Den socialdemokratiska regeringens hårdare linje i migrationspolitiken fortsätter ge avtryck genom återkommande problem för företag och ofta en tragedi för de individer som får sitt tillstånd indraget. Man kan göra allting rätt, och sedan kommer någon på att någon regel ska tillämpas retroaktivt.

Ökat stöd

Samtidigt som utvisningarna sker ökar stödet för arbetskraftsinvandring i Sverige, visar en ny undersökning från SOM-institutet i Göteborg. Globaliseringen har satt sina spår i svenska företag som suktar efter arbetskraft. Men allt för ofta hindras de för att reglerna är krångliga, protektionistiska och osolidariska med den enskilda individen. Lösningen på gamla och krångliga regler är sällan att införa nya som plåster på såren. Snarare är det nödvändigt med ytterligare liberaliseringar. LUF kräver i en motion till Liberalernas landsmöte att nuvarande tillståndssystem tas bort och att den som ordnat ett jobb i Sverige enligt avtal endast ska anmäla detta till migrationsverket.

I det samhälle där socialdemokraternas arbetsmarknadspolitik skulle fungera bäst finns inte EU. Där finns inte fri rörlighet, inte fri invandring och inte plats för ny teknologi. Detta innebär att du, beroende på vem du är, inte har möjlighet att ta de arbeten du vill. Den Socialdemokratiska ­politiken påstås syfta till ordning och trygghet på den svenska arbetsmarknaden men i själva verket springer de LOs ärenden.

Inte råd att säga nej

Socialdemokraterna har återkommande påpekat vilja att strama åt och försvåra det ytterligare för människor att söka sig till Sverige för att arbeta. Sverige har inte råd att säga nej eller fyllas av 1 maj-tåg med plakat där det står “go home”. Vi har inte råd att ha en retorik där man ställer svenskar mot invandrare och framställer arbetskraftsinvandrare som ett hot. Vi menar att marknaden borde får styra vem som får ett jobb, inte Socialdemokraternas Go Home-byråkrati.

Forrige artikel Vi-skogen: Företag måste ta ansvar för sina utsläpp Vi-skogen: Företag måste ta ansvar för sina utsläpp Næste artikel Debattörer: Så tar vi makten över pengarna Debattörer: Så tar vi makten över pengarna
  • Rapportera

    Sven svensson

    Vilda western

    Kan vara bra att först se över alla de underentreprenörer som verkar i byggbranschen så att de följer de lagar och avtal som finns.
    Samtidigt så kan man också titta på de baltiska chaufförer som kör i Sverige och inte följer lagar och regler vad gäller körtider och in och utträde ur landet.