Lövin skyddar biståndsbudgeten

INTERNATIONELLT. Regeringen har avsatt en halv miljard kronor som ska användas till klimatfinansiering i utvecklingsländer. Pengarna kommer inte från biståndsbudgeten och därmed håller regeringen löftet om att inte låta internationella klimatsatsningar bekostas med det ordinarie biståndet.

En halv miljard kronor extra till den internationella klimatfinansieringen. Det presenterade en stolt biståndsminister Isabella Lövin (MP) vid regeringens pressträff på onsdagen.

– Den internationella klimatfinansieringen är en nyckelfråga för att vi ska kunna få ett framgångsrikt klimatavtal i Paris, sade hon.

Men det blir egentligen inte så mycket mer pengar till de multilaterala klimatfonderna, det viktiga är varifrån i statsbudgeten pengarna kommer. Eller snarare varifrån pengarna inte kommer: De tas inte från den ordinarie biståndsbudgeten, utan är additionella och urholkar därmed inte det ordinarie biståndet.

Detta är en viktig princip för de fattiga länderna i klimatförhandlingarna, men en princip som riksdagspartierna har delade meningar om hur den ska tolkas.

Nästan allt till Gröna fonden

Sverige är en av de största givarna till FN:s nya klimatfond, Green Climate Fund eller Gröna fonden, och har gett ett löfte som omfattar totalt fyra miljarder kronor under fyra år. Under 2016 är en inbetalning på 400 miljoner kronor inplanerad, därmed återstår 100 miljoner kronor av Isabella Lövins halva miljard. Ett stöd till FN:s anpassningsfond är också planerat, enligt Lövins statssekreterare Ulrika Modéer.

– Vi har gjort ett åtagande på fyra miljarder totalt. Det här är en del i det och det innebär att vi lever upp till det vi har lovat Gröna fonden. Det är tyvärr många länder som har lovat sådant de inte har gjort, säger Isabella Lövin.

Swedfund får kapitaltillskott

Andra internationella klimatsatsningar i budgetpropositionen är att regeringen utökar anslaget till CDM, alltså programmet för internationella klimatinvesteringar som ska bidra till minskade utsläpp i fattiga länder. Programmet är i dag underfinansierat, enligt regeringen.

Dessutom ska statliga Swedfund förstärkas med ett kapitaltillskott på 400 miljoner kronor som ska riktas mot investeringar inom miljö- och klimatområdet i utvecklingsländer. Dessa pengar tar regeringen dock helt och hållet från den ordinarie biståndsbudgeten.

 

Forrige artikel Folkvalda ökar trycket om flyktingkris Næste artikel Fler ska ta sig ur skuldfällan
Sanna Rayman: Magstarkt att mana till självkritik efter terrordåd

Sanna Rayman: Magstarkt att mana till självkritik efter terrordåd

FRANKRIKE. Mordet på en fransk lärare har väckt avsky över hela Europa. Men som så ofta väcks även argumentation med en odör av "victim blaming". Särskilt tråkigt är detta när det kommer ifrån publicister, som man helst hade sett andra reflexer hos.