Linnea Lindquist: Där har Hamilton fel och OECD rätt

REPLIK. Ulla Hamilton skriver att Sverige har en av de minst segregerade och mest välfinansierade skolorna i världen. Det är ett direkt felaktigt påstående, skriver skoldebattör Linnea Lindquist.

Linnea Lindquist
Rektor och skoldebattör


Jag håller med Ulla Hamilton om att det är ett problem att många elever lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Ulla menar att problemen i skolan handlar om bristande trygghet och studiero, dåligt ledarskap och brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Om problemet hade varit dåligt kvalitetsarbete hade vi löst skolans problem på några månader.

Utelämnar relevant analys

Ulla Hamilton hänvisar till en rapport från sin egen organisation, Friskolornas Riksförbund, som har kommit fram till att skolor brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Rapporten är en partsinlaga som utelämnar relevant problemformulering och analys.

Ulla skriver vidare att fokus har hamnat på resurstilldelning och elevsammansättning. Anledningen till att vi måste ha fokus på skolans finansiering och skolornas elevsammansättning är att det som främst påverkar elevernas resultat är vilka som sitter i klassrummen. De elever som behöver mest stöd måste få det vilket tar resurser i anspråk.

Skolan är underfinansierad

Ulla Hamilton skriver att Sverige har en av de minst segregerade och mest välfinansierade skolorna i världen. Det är ett direkt felaktigt påstående. OECD har vid flera tillfällen kritiserat Sverige för vår segregerade skola och det man främst för fram i sin kritik är att skillnaden mellan de elever som klarar skolan och de som misslyckas i skolan växer.

De har kritiserat marknadsskolan vid upprepade tillfällen och Andreas Schleicher vid OECD sade så sent som december 2019 att lärare i Sverige har blivit mer av servicepersonal. Vi har gått ifrån att vara ett föredöme vad gäller likvärdighet till att ligga under snittet.

2019 undersökte Johan Ernestam, utredare på Lärarförbundet, om vår skola är välfinansierad eller inte. Den slutsats han drar efter att ha analyserat vad länder inom OECD lägger på skolan är att svensk skola är underfinansierad. Det beror på att det främst är undervisning, och inte skolmat och skolskjuts, som påverkar elevernas resultat och där ligger inte Sverige i topp vad gäller resurstilldelning.

Krävs samma spelregler

Ulla Hamilton menar att utredningen om en mer jämlik skola inskränker vårdnadshavares valfrihet, även detta är en felaktig uppfattning. Björn Åstrand är tydlig i utredningen att vårdnadshavares önskemål om skolplacering ska vara vägledande. Det finns inget förslag i utredningen som skulle innebära att elever placeras i skolor mot deras vilja.

Slutligen menar Ulla att det är hur resurserna används som spelar roll och att vi borde ta tag i skolans problem tillsammans. Jag håller med om att vi måste ta tag i skolans problem, men för att göra det måste fristående och kommunala huvudmän ha samma spelregler. Det är därför vi måste införa förslagen som presenteras i Björn Åstrands utredning.

Beslutskedja: Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

25/7
2018
10/12
2019
23/4
2020
27/4
2020
27/4
2020
29/4
2020
30/4
2020
30/4
2020
8/5
2020
12/5
2020
20/5
2020
20/5
2020
26/5
2020
10/6
2020
23/6
2020
25/6
2020
17/9
2020
6/10
2020
8/10
2020
8/10
2020
13/10
2020
27/10
2020
30/11
2020
3/12
2020
8/12
2020
14/12
2020
19/1
2021

Forrige artikel Svantorp (S): Barnen är värda enighet och långsiktighet Svantorp (S): Barnen är värda enighet och långsiktighet Næste artikel S-ledamöter: Medlemstapp hotar den svenska modellen S-ledamöter: Medlemstapp hotar den svenska modellen