Debatt

Liberaler: Ge amnesti till alla som riskerar utvisning till Afghanistan

Liberalerna och andra partier måste gå samman för en omedelbar amnesti för alla personer som riskerar utvisning eller väntar på utvisning till Afghanistan. Det skriver liberalerna Jessica Johnson, Olle Wästberg, Martin Johansson och Facundo Unia.

”Samtidigt som svenskar rekommenderas att inte resa till Afghanistan av säkerhetsskäl har Sverige fortsatt utvisa många ensamkommande och fler riskerar att avvisas om oppositionen får som den vill.”
”Samtidigt som svenskar rekommenderas att inte resa till Afghanistan av säkerhetsskäl har Sverige fortsatt utvisa många ensamkommande och fler riskerar att avvisas om oppositionen får som den vill.”Foto: AP Photo/Rahmat Gul
Facundo Unia
Jessica Johnson
Martin Johansson
Olle Wästberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Världen får bevittna en totalkollaps av den afghanska demokrati som en koalition av västerländska länder under fler år försökt att bygga upp.

Journalisten Magda Gads rapportering från Afghanistan vittnar om en chockad civilbefolkning vars liv och vardag nu vänds helt upp och ner under talibanernas framryckningar. Det är med oväntad effektivitet som talibanerna övertar landet och påbörjar en transformation till barbariet så som rådde tidigare.

Fasansfulla bilder når oss där tusentals människor i ren desperation försöker fly landet, till och med faller till sin död efter att ha klamrat sig fast vid flygplan i försök att lämna landet.

Kvinnor har beordras att både lämna sina arbetsplatser och universitetsutbildningar och deras möjlighet att röra sig fritt har begränsats mycket kraftigt. Enligt rapporteringar från utländsk media i landet syns inga kvinnor till i de afghanska städerna. För den som vill vara en del av gatubilden i Kabul och andra afghanska städer gäller det nu att efterleva de skarpa regler som dikteras av talibaner.

Kvinnor och HBTQ-personer

I uttalanden har talibanerna sagt att även kvinnor ska kunna vara del av en ny regering, men detta avfärdas av många som i stället förväntar sig samma strikta sharialagar som gällde efter talibanernas erövring 1996. Kvinnors rättigheter utplånades och om de frångick rådande sharialagar kunde de avrättas offentligt. I talibanernas Afghanistan var det farligt att se sig själv som en individ, det kunde innebära döden. Att vara HBTQ-person i talibanernas Afghanistan straffades med döden. Alla skulle veta att de slängdes ut från hustak eller krossades under en fallande stenmur.

Sverige fortsätter utvisa

2015 var året många afghanska barn och ungdomar flydde till Europa och Sverige, ett land som kunde erbjuda fred, utbildning och demokratiska rättigheter. I Sverige väntade extremt långa processer och orättvisa handläggningstider. De lagar och beslut som kom till som ett resultat av politiska kompromisser försatte dessa barn och ungdomar i limbo under flera år. Orimliga krav som att hitta jobb inom sex månader efter gymnasieexamen mitt under en pandemi kan misstänkas vara en bidragande faktor till den psykisk ohälsa som är hög bland unga afghaner som bor i Sverige.

Vi kan inte längre fortsätta skicka människor till ett land där de riskerar att dödas.

Samtidigt som svenskar rekommenderas att inte resa till Afghanistan av säkerhetsskäl har Sverige fortsatt utvisa många ensamkommande och fler riskerar att avvisas om oppositionen får som den vill.

Håller med Sabuni

Som Nyamko Sabuni (L) redan framfört anser vi att det är av yttersta vikt att nu skydda de unga afghaner som redan befinner sig i Sverige och de allra mest utsatta i Afghanistan, i synnerhet flickor, kvinnor och HBTQ-personer, vars rättigheter försvinner och nu kommer förtryckas och riskera att avrättas.

Vi håller också med om den kritik Sabuni framfört över den hantering av tolkar och personal som bistått och arbetat med svenska diplomater och militär som nu övergetts. Konflikten och den nya våldsamma situationen i Afghanistan ser inte ut att kunna förändras i närtid. Sabuni har rätt i att de behöver skyddas och vi kan heller inte längre fortsätta skicka människor till ett land där de riskerar att dödas.

Ge omedelbar amnesti

Det nya läget kräver nya bedömningar och beslut. Liberalerna och andra partier måste gå samman för en omedelbar amnesti för alla personer som riskerar utvisning eller väntar på utvisning till Afghanistan, inklusive ensamkommande, kvinnor, flickor, konvertiter och HBTQ-personer.

Nämnda personer

Nyamko Sabuni

Tidigare partiledare Liberalerna, före detta integrations- och jämställdhetsminister
Studier i migrationspolitik, juridik och mediekommunikation

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00