Ledamöter: Ge kungafamiljen religionsfrihet

STATSSKICK. På kort sikt bör kungen och kungafamiljen få religionsfrihet, på lång sikt ska monarkin försvinna. Det anser riksdagsledamöter från fem partier.

”Monarkin går inte att förena med demokrati, jämlikhet och medborgerliga rättigheter. Vi menar att rätten att representera Sverige inte ska kunna ärvas. Den kan enbart ges genom demokratiska processer.”

Det menar ledamöterna Maria Weimer (L), Niclas Malmberg (MP), Hillevi Larsson (S), Yasmine Larsson (S), Johanna Jönsson (C), Mia Sydow Mölleby (V), Rasmus Ling (MP) och Christina Örnebjär (L).

Det hör till det årliga inslaget att enskilda ledamöter skriver motioner om monarkins avveckling. Men för andra året i rad är det ledamöter från fem partier som tillsammans går ut hårt och argumenterar mot riksdagens sätt att behandla de krav som under våren 2016 restes på att avskaffa monarkin.

Ingen religionsfrihet

Riksdagens majoritet framförde då att även inom ramen för nuvarande statsskick kan flera av de principiella skäl som anfördes mot monarkin korrigeras. Men så har inte skett. Ett av dessa skäl är att kungen inte har  religionsfrihet. Grundlagen säger att den svenske monarken ska bekänna sig till den Augsburgiska bekännelsen.

– Här är det kortslutning. Alla har religionsfrihet men inte kungafamiljen, säger Niclas Malmberg till Altinget.

En annan paragraf i successionsordningen bestämmer att kungafamiljens medlemmar är undantagna möjligheten att själva bestämma vem de ska gifta sig med. Det är regeringen som efter förfrågan av monarken ska ge sitt samtycke till prinsars och prinsessors äktenskap.

– I Sverige får alla gifta sig med vem man vill. Vi har ingen hederskultur. Det blir kortslutning här med, säger Malmberg.

Otidsenligt 

Ledamöterna som vill avskaffa monarkin tycker att avsaknad av religionsfrihet är otidsenligt. Lika otidsenligt, anser ledamöterna, är kungens straffrättsliga immunitet.

”Kungen kan aldrig åtalas, och därmed heller inte dömas, oavsett vilka brott hen skulle begå. Att allt detta stämmer mycket illa med skrivningarna om allas lika värde i regeringsformens andra paragraf är uppenbart”, skriver de i motionen.

Malmberg hoppas att riksdagen även kan börja diskutera den mer principiella frågan om att avveckla monarkin.

– Man hänvisar till Torekovskompromissen. Den träffades för 40 år sedan. Det finns inte en enda politiker kvar i riksdagen idag som var med då. Det är orimligt att vi fortfarande är gisslan av Torekovskompromissen.

– Nu är det dags att nästa steg. Så att det kan ske i god tid före kung Carl den sextonde abdikerar eller avlider, säger Malmberg.

Forrige artikel Tingskog: ”Vi försöker jobba emot personprofilering” Tingskog: ”Vi försöker jobba emot personprofilering” Næste artikel Oklart om tvångssteriliserade får ursäkt Oklart om tvångssteriliserade får ursäkt
Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

BESLUT. Regeringen har efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Samtidigt uppmanar statsministern svenskar att tänka över resor och uppmanar till folkvett.