Lagrådet underkänner förslag om friskolor

BÖRSHANDEL. Regeringen vill att friskolorna ska lyda under offentlighetsprincipen. Men Lagrådet underkänner förslaget för att det går emot regler för börsnoterade företag.

Regeringen lämnade en lagrådsremiss i februari om att friskolor ska lyda under offentlighetsprincipen. Där föreslog man att friskolor ska jämställas med kommunala skolor och myndigheter när det kommer till offentlighets- och sekretesslagen. Men också att personalen på friskolorna ska ha samma meddelarskydd som personal på skolor med kommunal huvudman.

Men nu kommer ett utlåtande från Lagrådet att de underkänner regeringens lagrådsremiss. Juristerna i Lagrådet skriver att regeringen inte bör gå vidare med lagstiftning i enlighet med förslaget innan man analyserat förslaget djupare. De hänvisar till att börsnoterade företag har lagar om informationsgivning som går emot offentlighetsprincipen. Företagen skyddas av EU:s marknadsmissbruksförordning och har ytterligare regler som alla listade bolag på börsen måste följa på handelsplatsen.

Seger för Friskolornas riksförbund

Lagrådet hänvisar då till att bolag offentliggör sin aktiekurspåverkande information så att alla kan få ta del av det samtidigt på marknaden. Förslaget om utökad meddelarfrihet för personalen och möjligheten att när som helst kräva ut handlingar från en börsnoterad friskola kan därför påverka ett företags sekretess kring detta.  "Det förefaller sannolikt att regelsystemet påverkas, om offentlighetsprincipen ska gälla för vissa bolag så att en enskild när som helst kan få ut uppgifter från bolaget och så att tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens bestämmelser om meddelarfrihet gäller för bolagets anställda", skriver Lagrådet. 

Lagrådet vill att regeringen väntar med att gå vidare med lagförslaget tills denna konflikt mellan regler är utredd. 

Uttalandet är en seger för Friskolornas riksförbund som argumenterat för detta och skrivit brev till Lagrådet där förbundet hänvisat till regelkonflikten.  

Forrige artikel Åsa Westlund blir ny miljötopp för S Åsa Westlund blir ny miljötopp för S Næste artikel Lavesson: Nu blir det hårdare opposition Lavesson: Nu blir det hårdare opposition
Rysk media skildrar Sverige mest negativt

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt.