Lagrådet säger nej till förslag om ID-kontroll

MIGRATION. Det finns stora brister i regeringens förslag om utökade ID-kontroller och planer på att snabbt kunna stänga Öresundsbron. Det anser juristerna i Lagrådet som avstyrker lagförslaget. Efter kritiken backar regeringen delvis.

Lagrådet är framförallt kritiskt till att förslaget har tagits fram i brådska och att den beredning som grundlagen lägger fast inte har följts. De berörda myndigheterna och företagen har inte haft lång tid på att ge sin syn på förslaget och bristen i beredningen är synnerligen allvarlig då det gäller ett förslag till ”undantagstillståndsliknande lagstiftning" där samtliga Europavägar stängs av, behörighetskontroll på kollektivtrafik införs och  kombineras  med sanktioner för transportören och där den personliga integriteten inskränks.

Ingripande lagstiftning

"En så ingripande lagstiftning bör införas först efter en ordentlig utredning med beaktande av grundläggande rättsstatsprinciper”, skriver Lagrådet och avstyrker lagförslaget.

Regeringens förslag blev offentligt i fredags och är ett led i S och MP-regeringens strategi att få färre att söka asyl i Sverige då den svenska asylmottagningen är under stark press.

Lagförslaget innebär dels att ID-kontroller får införas på bussar, tåg och färjor till Sverige, dels att regeringen får en rätt att fatta beslut att stänga trafikförbindelser som gränsar till ett annat land. Det senare är tänkt att var en nödåtgärd som berör Öresundsbron - dock inte tågtrafiken över bron. Lagförslaget ska bidra till att upprätthålla den allmänna ordningen och den inre säkerheten och åtgärderna ska vara tidsbegränsade. Lagen ska träda i kraft den 21 december 2015 och upphöra att gälla den 21 december 2018, enligt förslaget.

Efter Lagrådets kritik backar nu regeringen om förslaget som ger en möjlighet att snabbt kunna stänga en trafikförbindelse till ett annat land. Däremot fullföljs planerna på en lag som ger regeringen rätt att fatta beslut om att införa ID-kontroller på tåg, bussar och färjor till Sverige. Regeringens mål är snabbprocessa förslaget genom riksdagen och att lägga fram en proposition som riksdagen ska besluta om inom kort. De nya reglerna kan då träda i kraft redan den 21 december.

Urholkar asylrätten

 Redan när planerna blev kända i slutet av förra veckan kom kritiken att regeringen nu gör det  mycket svårt att söka asyl i Sverige. Det beror på att den som saknar pass eller andra giltiga ID-handlingar inte får kliva på bussen eller tåget.  Ansvaret på kontrollerna läggs på trafikbolagen som riskerar ekonomiska sanktioner om de inte utför kontrollerna.

I sitt yttrande pekar Lagrådet på att migrationsströmmarna inte kan antas vara tillfälliga, då krigen i Afghanistan och Syrien befaras pågå i ytterligare många år. ”Det är för Lagrådet tydligt att den nu föreslagna tillfälliga lagstiftningen inte kommer att visa sig ändamålsenlig för att möta redan dagens utmaningar, om man samtidigt vill värna asylrätten”, skriver Lagrådet och understryker att frågan därför kräver en grundlig analys i linje med vad som står i regeringsformen.

 

Forrige artikel Straffbart att påbörja terrorresor Næste artikel Grundvatten föreslås bli riksintresse