Lagförslag ska stoppa gräddfil för patienter med privat sjukvårdsförsäkring

I höstas blev utredningen om reglering av privata sjukvårdsförsäkringar klar och nu lägger regeringen fram en lagrådsremiss för att skärpa regionernas avtal runt vård till försäkringspatienter.

”Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen av vården” sade socialminister Lena Hallengren på en pressträff om lagförslag om att skärpa avtal rörande vård för de patienter som har privat sjukvårdsförsäkring.
”Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen av vården” sade socialminister Lena Hallengren på en pressträff om lagförslag om att skärpa avtal rörande vård för de patienter som har privat sjukvårdsförsäkring. Foto: Lars Schröder/TT
Marie Lundahl

I en lagrådsremiss som regeringen presenterade i slutet av förra veckan framgår hur regeringen vill ändra på reglerna så att patienter med sjukvårdsförsäkring inte ska kunna få förtur till vård framför skattefinansierade patienter.

– Den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Oavsett vem du är eller hur mycket pengar du har. Men i dag kan patienter med sjukvårdsförsäkring i vissa fall gå före andra patienter med större behov av vård. Så ska det inte vara. Det här lagförslaget är ett första steg för att komma till rätta med detta, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen föreslår att det ska skrivas in i avtalen hur vårdgivaren ska säkerställa att skattefinansierade patienter inte prioriteras ner om vårdgivaren tar emot patienter med sjukvårdsförsäkring. Dessutom föreslås att det skrivs in i avtalen hur detta ska följas upp.

Förslagen baseras dels på remissvar från utredningen Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar vars slutbetänkande presenterades av Karin Lewin i höstas, som Altinget tidigare rapporterat om. Dessutom tillsatte regeringen ännu en snabbutredning i februari i år där utredare Sofie Nyström ska utreda ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade vården vilken ska vara klar 30 juni.

Socialministern hänvisade även till en rapport från Myndigheten för vårdanalys som visar att personer med försäkring får snabbare hjälp och att det förekommer att vårdgivare erbjuder olika väntetidsgaranti för olika patienter.

– Det är djupt orättvist och djupt olämpligt. I Sverige ska vård ges efter behov, ingen ska kunna tränga sig före till vård, säger Hallengren.

– Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen av vården.

Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) avböjer att uttala sig om lagrådsremissen. ”Vi har ingen kommentar förrän vi fått propositionen och kan bedöma vad regeringen avser göra” skriver hon till Altinget.

Som Altinget tidigare rapporterat är försäkringsbranschen kritisk till hur regeringen driver frågan, och varnar för godtycke. Enligt branschorganisationen Svensk försäkring har man inte inte ”kunnat belägga att det finns problem med undanträngning av regionpatienter eller med medicinska prioriteringar”.