Lag mot terrorister användes en gång förra året

TERROR. Den så kallade terroristlagen, eller lagen om särskild utlänningskontroll, tillämpades en enda gång under det senaste året. Det framgår av regeringens årliga redovisning.

Enligt lagen om särskild utlänningskontroll får utlänningar utvisas om det finns risk att personer begår terrorbrott. Om det inte går att genomföra en utvisning, till exempel om det finns risk för dödsstraff eller tortyr, kan personen istället bli skyldig att anmäla sig hos polisen regelbundet.

Sedan 1991 har lagen använts 41 gånger. Under den senaste perioden, 1 juli 2014- 30 juni 2015, har regeringen fattat ett beslut med stöd av lagen. Fallet gällde ett avslag på ett överklagande av ett tidigare beslut om utvisning. Under de senaste fem åren har lagen använts totalt fem gånger, enligt regeringens skrivelse.

Legitimt mål

Regeringen pekar också på att terrorhotet mot Sverige och svenska intressen kommer främst från våldsbejakande islamistiska aktörer. Sverige uppfattas som ett legitimt mål bland annat på grund av internationella militära insatser som i Afghanistan.

Efter de militära insatserna mot IS från den internationella koalitionen kan man se ett ökat stöd för våldsbejakande islamism sam en ökad avsikt att begå attentat hos grupper och enskild individer. Denna utveckling kan också komma att påverka attentatsavsikten hos individer i Sverige mot svenska mål, skriver regeringen.

 

Forrige artikel KD: Politikerna måste skärpa granskningen av Riksbanken KD: Politikerna måste skärpa granskningen av Riksbanken Næste artikel Myndighet för skydd av integritet dröjer