"Låt klimatarbetet synas i arkitekturen"

DEBATT. Det omdebatterade Nobel Center bör byggas av trä, inte av sten, glas och metall. Det skriver Helen Biström, ordförande Sveaskog, och Lena Ek, ordförande Södra som anser att trä borde vara det hållbara förstahandsvalet för framtida symboltunga byggnader.

Helen Biström, ordförande Sveaskog

Lena Ek, ordförande Södra

Arkitektur har alltid varit ett uttryck för mänsklighetens visioner och hopp om en bättre värld. I den arkitektoniska gestaltningen kan starka symbol- och signalvärden byggas in. Vårt århundrade präglas av engagemanget att minska den globala temperaturökningen. Visionen om en förnybar värld borde därför ta plats i de symboltunga publika byggnader som Sverige och Stockholm bygger.

Som skogs- och designnation ligger det nära till hands för Sverige att marknadsföra sig genom träarkitektur. Klimatpotentialen i att ställa om från betong och stål till en större andel trä i byggande är betydande. Faktum är att förutom transportsektorn så är det byggsektorn som släpper ut mest koldioxid.

Klimatarbetet syns inte i arktitekturen

Med ett hus byggt i trä kan man spara upp till 90 procent av koldioxidutsläppen jämfört med ett hus byggt i betong. Byggandet av hus, kontor och fastigheter orsakade år 2012 ungefär lika mycket koldioxidutsläpp som halva den svenska personbilsparken. Det visar beräkningar från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

Vårt engagemang för ett bättre klimat avspeglas i dag inte i vår samtida arkitektur. Nobel Center blir en skapelse i stål, glas och metall. Andra byggnader i samma stil är nya Karolinska sjukhuset, Waterfront Building, nya Kungliga Musikhögskolan och Stockholm Continental vid Centralstationen i Stockholm.

Skogsråvaran vår tids dynamit

Nobelmuseet på Skeppsholmen ska bli ett monument över en av våra största vetenskapsmän – Alfred Nobel. Hans uppfinning dynamit förändrade synen på krig och fred och ändrade maktbalanser. I dag är det balansen mellan förnybart och fossilt som står i fokus. Dagens innovationer i skogsbranschen, som möjliggör för skogsråvaran att ersätta olja och kol, är vårt århundrades dynamit.

Sverige är en ledande klimatnation med ambitionen att inom några årtionden bli fossilfritt. Symbolen för detta paradigmskifte är förnybar råvara som skog. Låt detta synas i vår samtida och framtida arkitektur.

Forrige artikel "Almedalen har inte alls spelat ut sin roll" Næste artikel S: Viktig allierad går förlorad om britterna lämnar EU S: Viktig allierad går förlorad om britterna lämnar EU
 • Rapportera

  Fri form

  Fritt materialval

  Kanske beror materialvalet på att staden vill ha en hållbar byggnad med stor arkitektonisk frihet. Författarna kanske ska betänka att vissa material inte lämpar sig då.

 • Rapportera

  Träskallen

  Bra materialval

  Arkitektonisk frihet ? Du menar den där lådan.

  Trä lämpar sig inte i marken och väldigt väderutsatta områden, annars är trä att föredra. Om man ny vill dra extra publik till detta center så borde trä vara det självklara valet. Trä är fortfarande ganska exotiskt i större byggander även fast det är på stor frammarsch i hela världen.