Långa myndigheter blir ännu längre

VÅRD. Två myndigheter får byta brevpapper med anledning av budgetpropositionen. Där aviserar regeringen att Myndigheten för vårdanalys ska byta namn till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samt att Statens beredning för medicinsk utvärdering ska byta namn till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Anledningen är att båda myndigheternas verksamhet i framtiden även ska omfatta socialtjänsten och att detta ska synas i namnet.

Forrige artikel Meddelarskydd ska byggas ut Næste artikel Utfasning av bistånd stoppas
Rysk media skildrar Sverige mest negativt

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt.