Långa myndigheter blir ännu längre

VÅRD. Två myndigheter får byta brevpapper med anledning av budgetpropositionen. Där aviserar regeringen att Myndigheten för vårdanalys ska byta namn till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys samt att Statens beredning för medicinsk utvärdering ska byta namn till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Anledningen är att båda myndigheternas verksamhet i framtiden även ska omfatta socialtjänsten och att detta ska synas i namnet.

Forrige artikel Meddelarskydd ska byggas ut Næste artikel Utfasning av bistånd stoppas