L: Fackliga blockader måste vara proportionerliga

STRIDSÅTGÄRDER. Liberalerna vill att proportionerna mellan mål och tillgripa medel i en arbetskonflikt blir rimligare. Det borde vara likadant i Sverige som i våra grannländer menar Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson.

Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna.
Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna.Foto: Riksdagen

Småföretagare som inte har kollektivavtal kan sättas i blockad trots att de har löner och ersättningar i nivå med kollektivavtal. Nu vill Liberalerna se en proportionalitetsprincip som skyddar mindre företag mot fackliga blockader. Mats Persson, ekonomiskpolitisk talesperson för partiet lyfter i en skriftlig fråga till arbetsmarknadsministern Ylva Johansson debatten om att införa en sådan princip.

"Måste vara rimliga medel"

Han exemplifierar med ett stenungsbageri i Slöinge som hotas med blockad av fackförbundet Livs som kräver att sexmannaföretaget skaffar två kollektivavtal, ett för bagarna och ett för serveringen, vilket enligt VD:n skulle skapa slitningar i personalgruppen eftersom olika avtal och lönenivåer då gäller. Att facket kan införa blockad mot ett sånt litet företag är orimligt menar Persson.

 – En sådan regel skulle stoppa blockader mot företag som redan betalar lön och andra ersättningar som är i nivå med kollektivavtalen. I våra grannländer, Norge och Danmark, måste de medel som används i en konflikt vara rimliga i förhållande till vad man vill åstadkomma. Det borde vara likadant i Sverige, säger Mats Persson till Altinget.

Ministern är inte öppen för förslaget

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), öppnar inte upp för att införa en princip om proportionerliga blockader och skriver i sitt svar att regeringen inte kommer att göra avkall på rätten att vidta stridsåtgärder som är grundlagsfäst i regeringsformen. 

Jag är mycket, mycket kritisk till att man accepterar att blockader kan få ske såhär.

Mats Persson (L)

"Regeringen värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen, inklusive rätten att vidta stridsåtgärder, och har inte för avsikt att införa en sådan proportionalitetsprincip som frågeställaren föreslår" skriver Johansson.

– Jag är mycket, mycket kritisk till att man accepterar att blockader kan få ske såhär. Det är uppenbart att man inte ser småföretagens verklighet, kommenterar Mats Persson ministerns svar till Altinget.

 

 

Nämnda personer

Mats Persson

Utbildningsminister (L), ledamot i partistyrelsen
Ekon. dr i ekonomisk historia (Lunds uni., 2015)

Ylva Johansson

EU-kommissionär, ansvarig för inrikes frågor
Ämneslärare i matematik och fysik (Lunds uni. 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget