Debatt

Kustfiskarna Bottenhavet: Stoppa strömmingbeståndets kollaps

Vi är många som värnar om en levande landsbygd, rik på både arbetstillfällen och mångfald. Därför är vår förhoppning att våra folkvalda politiker denna gång lyssnar på oss kustfiskare, skriver Carl-Åke Wallin, Kustfiskarna Bottenhavet.

”Vi kustfiskare är övertygade om att ett fredat område till havs kommer att förbättra bestånden”.
”Vi kustfiskare är övertygade om att ett fredat område till havs kommer att förbättra bestånden”. Foto: Susanne Lindholm/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den kraftiga nedgången i det kustnära yrkesfiskets strömmingsfångster i år har skapat en kris både för det småskaliga yrkesfisket och surströmmingsnäringen i Bottenhavet. Det finns ett stort behov av omedelbara åtgärder, som är anpassade efter regionala skillnader för att freda strömmingen. Därför har Kustfiskarna Bottenhavet i ett förslag till näringsdepartementet och Havs- och vattenmyndigheten föreslagit en tidsbegränsad fredning av ett område i Bottenhavet.

Anledningen är att fisket efter strömming utefter norrlandskusten har minskat katastrofalt i år. Samtidigt har Internationella Havsfiskerådet (ICES) föreslaget en ökning av kvoten av strömming inför nästa år och innevarande år med över 80 procent.

Freda strömmingen

Hur kan då detta hänga ihop? Jo, kustfisket är så litet att ingen bryr sig om det. Det saknas tillräcklig kunskap om de kustnära strömmingsbestånden, även om forskningen blir alltmer samstämmig att effekterna av den nuvarande förvaltningen är en strömming som minskar i storlek för varje år. Och här är problemets kärna, enligt nuvarande förvaltningsmodell bestäms kvoterna enligt MSY (maximum sustainable yield) där hänsyn varken tas till storlek eller åldersfördelningen utan endast den totala biomassan som kan fiskas. Detta har bidragit till att strömmingen i tjugo års tid blivit lite mindre för varje år.

Vi kustfiskare är övertygade om att ett fredat område till havs kommer att förbättra bestånden eftersom strömmingen vandrar ut från kusten vintertid och återkommer mot kusten i april. Vår vision är att det om några år kommer att finnas mer och större kustnära strömming som kan fiskas till nytta för fritidsfiskare, kustfiskare och det storskaliga fisket till havs.

Lyssna nu, nästa år kan det vara för sent.

Vi kustfiskare hoppas först och främst att det storskaliga fisket anser sig nöjda med en större kvot att fiska på. Det går också att påpeka att det redan år 2019 fick tilldelat 90 procent av allt strömmingsfiske av Sveriges andel i Bottenhavet, utan motprestation. Dessutom är dessa rättigheter försäljningsbara ända fram till 2029, kan man inte då kräva en liten tidsbegränsad fredning?

Värna landsbygden

För att vårt förslag ska nå kommande kvotförhandlingar måste vi få hjälp av alla: miljöorganisationer, lokala politiker, med flera. Vi i Kustfiskare Bottenhavet är en grupp fiskare som har gjort en resa från att bara fiska, till att själva sälja och förädla fisken efter kundernas behov.

I dag är vi 26 medlemmar som omsätter 46,5 miljoner kronor i våra företag och dessutom levererar till surströmmingsindustrin som själv omsätter över 50 miljoner kronor. Tillsammans skapar vi över ett 50-tal årsarbeten, vilket politiker och andra beslutsfattare i högre grad måste ta hänsyn till.

Vi är många som lider av strömmingsbeståndets kollaps: fritidsfiskare, sälen och allra mest ekosystemet. Vi är många som värnar om en levande landsbygd, rik på både arbetstillfällen och mångfald. Därför är vår förhoppning att våra folkvalda politiker denna gång lyssnar på oss kustfiskare. Lyssna nu, nästa år kan det vara för sent. Då kommer tilltron till er beslutsfattare att vara borta. Vi kustfiskare kräver ingen omfördelning av kvoter, utan en bättre hushållning av havets resurser.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget