Kritikstorm på Digg: Anställda begär att regeringen kliver in

I en skrivelse från anställda på Myndigheten för digital förvaltning uppmanas regeringen att bland annat syna uppdraget, målen och ledningens ”oförmåga att leda verksamheten mot dessa mål”. Generaldirektör Anna Eriksson är delvis självkritisk och säger att myndighetens växtvärk bidragit till sämre arbetsmiljö.

Eftersom myndigheten fokuserat på att leverera, så har arbetsmiljöarbetet blivit lidande, medger generaldirektören Anna Eriksson.<br>
Eftersom myndigheten fokuserat på att leverera, så har arbetsmiljöarbetet blivit lidande, medger generaldirektören Anna Eriksson.
Foto: Press
Jacob Hederos

I en skrivelse som diarieförts den 23 september hos Regeringskansliet framgår det att ett antal anställda och före detta anställda på Myndigheten för digital förvaltning, Digg, är så bekymrade över utvecklingen på verksamheten att de anser att det finns en risk att myndigheten hämmar, i stället för att bidra, till digitaliseringen i Sverige.

Telekomnyheterna har i upprepade artiklar rapporterat om händelseutvecklingen, och bland annat lyft att infrastrukturdepartementet inlett en dialog med myndigheten till följd av den uppmärksammade skrivelsen.

Inom ramen för dessa kontakter har Regeringskansliet utbytt information med myndighetschefen för Digg om innehållet i den aktuella skrivelsen.

Staffan Lindmark., Enhetschef på infrastrukturdepartementet, i mejl till Telekomnyheterna.

Myndighetens generaldirektör Anna Eriksson har inte ställt upp på någon intervju med Telekomnyheterna, men uppger i en intervju med Altinget att hon inte känner igen flera delar av de punkter som uppmärksammas i brevet.

– Bland annat känner jag inte igen att vi skulle ha en tystnadskultur. Tvärtom, en av de sakerna som lyftes upp när vi den sjätte oktober samlade personalen i rundabordssamtal var att vi har en öppen, prestigelös och hjälpsam kultur, säger Anna Eriksson till Altinget och fortsätter:

– En annan konkret sak är det som lyfts om rekryteringsprocessen. Där arbetar vi med en evidensbaserad metod som just är utvecklad för att inte diskriminera. Den är till för att vi ska garantera att rekryteringarna sker på en saklig grund.

Med tanke på den kritik som lyfts, vad behöver ni göra annorlunda?

– Jag tycker att det alltid finns tillfälle att reflektera över ledarskapet när det framkommer kritik. Men samtidigt är det svårt att värdera, när jag inte vet hur starkt fäste kritiken har i organisationen.

Jag tycker att det alltid finns tillfälle att reflektera över ledarskapet när det framkommer kritik.

Anna Eriksson, generaldirektör DIGG
En av de saker som generaldirektören tagit initiativ till är att tillsätta en oberoende arbetsmiljökartläggning. Därutöver har myndigheten sedan i våras dragit i gång ett arbete för att anpassa verksamheten efter den växande kostymen, då myndigheten sedan starten 2018 gått från 38, till att snart omfatta närmre 130 medarbetare.  

– Det har samtidigt varit en pressad arbetssituation, där vi har fått allt fler regeringsuppdrag som vi ansträngt oss mycket för att svara upp emot. Bara förra året löste vi 26 regeringsuppdrag.

I den växtvärk som följt är det nu prioriterat för generaldirektören att få till en bättre arbetsmiljö och rimligare arbetsbelastning framöver.

– Eftersom vi fokuserat på att leverera, så har detta blivit lidande. Nu är vårt fokus på att förbättra arbetskulturen och arbetssätt, säger hon.

Att myndighetens arbete skulle riskera att hämma digitaliseringsarbetet är något som Eriksson avfärdar bestämt.

– Jag har fullt förtroende för att mina medarbetare gör allt de kan för att vi ska kunna leverera på vårt uppdrag. Men vi har också lyft fram i vårt senaste budgetunderlag att vi behöver mer långsiktig finansiering.

Nu väntar en ny regering, med säkerligen nya bud för er som myndighet. Vad har du fått för information om vad som väntar framöver?

– Vi har fått någon information ännu. Vi ser verkligen fram emot att träffa dem och höra mer om vad de ser att vi behöver arbeta med framöver.

Nämnda personer

Anna Eriksson

Generaldirektör Myndigheten för digital förvaltning, ledamot Digitaliseringsrådeta
Civilingenjör i elektroteknik (KTH, 1984)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget