Krav på legitimation skjuts upp

KORTNYTT. Dispensen för att slippa legitimationskrav inom särskola och specialskola skjuts upp ytterligare en gång. Skälet är att det finns för få behöriga.

Lärarlegitimation infördes 2011 för alla lärare utom lärare i grundsärskolan, gymnasiesärskolan, specialskolan och särskild utbildning för vuxna. Det infördes en dispens för detta och denna löper ut i sommar. Men riksdagen har nu beslutat om att förlänga denna dispens fram till 2021. Anledningen är bland annat att många fortfarande är obehöriga i dessa skolformer. Enligt Skolverket är det endast 15 procent i grundsärskolan och 21 procent i gymnasiesärskolan som är behöriga.

Läs också: SPSM: Läsa, skriva, räkna-garantin blir en balansgång

Prognosen från Skolverket är att det behövs 640 nya speciallärare varje år för att tillgodose behovet. Förra året examinerades 448. Även hälften av speciallärarna som jobbar i skolan är över 50 år.

Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ligger problemet i att Alliansen införde legitimationsreformen för snabbt. Men Liberalernas partiledare Jan Björklund skyller på den nuvarande regeringen.

– Nu står man där med ryggen mot väggen. Från Alliansens sida förbereder vi nu olika ekonomiska stimulanser, som högre studiebidrag, examensbonus eller lönetillskott. Vi förberedde en examensbonus förra mandatperioden, men det lade Fridolin ned, säger Björklund till Aftonbladet.

Forrige artikel Regeringen får internationellt pris för utbildning Næste artikel Region Skåne kritiseras för brister i integritetsskyddet
Nya poster i utskotten kostar miljoner

Nya poster i utskotten kostar miljoner

NYORDNING. S och M har kommit överens om att införa andre och tredje vice ordförande i flera utskott. Något som kommer att kosta över 1,4 miljoner kronor om året. Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet, menar att det dessutom försvårar utskottsarbetet.