SPSM: Läsa, skriva, räkna-garantin blir en balansgång

SKOLREFORM. De första bidragen för läsa-, skriva-, räknagarantin är tänkta att betalas ut i höst. Men speciallärare är en bristvara och det blir en svår balansgång mellan styrning och tillit, enligt SPSM.

Regeringens förslag till en läsa, skriva, räkna-garanti förväntas inom kort klubbas igenom i riksdagen med stöd från Alliansen. Utifrån kommunfinansieringsprincipen kommer det betalas ut generella bidrag redan i höst, fastän lagen börjar gälla nästa år. Skolverket håller även på med kartläggningsmaterial som ska hjälpa skolorna.

Läs också: Alliansen med på Läsa, skriva, räkna-garantin

Snart måste huvudmännen ta första steget och börja genomföra detta för att kunna vara på rätt sida om den nya lagen nästa år. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har lång erfarenhet av dessa frågor och hoppas kunna bistå huvudmännen. Myndigheten är till stor del positiv.

Login