Kommuner säger nej till sammanslagningar

REMISS. Kommunutredningens remisstid går ut i dag. Merparten av kommunerna säger nej till skuldavskrivning för sammanslagningar. De ser överhuvud taget inte att sammanslagningar löser några problem.

I våras lämnade Kommunutredningen sitt slutbetänkande. Ett av förslagen är att kommuner ska få skulder avskrivna som en ekonomisk morot om de frivilligt går ihop med en annan. Men det tycker de kommunala remissinstanserna är en dålig idé.

För många kommuner är det inte heller en lösning på problemen att gå samman. De är helt enkelt inte intresserade av det, skuldavskrivning eller ej.

– Vår kommun är ju redan stor som halva Belgien. Det blir inte mer tätbefolkat för att vi slår oss samman med en annan kommun. Om någon kommun vill slå ihop sig med någon annan som har lika långt mellan kommungränserna som jag har till Konsum så varsågod. Men här kommer det inte funka. Då får man skriva ned hur mycket skulder man vill. Priset kommer ändå bli för dyrt, säger Britta Flinkfeldt (S) till Altinget. Hon är nyligen avgången kommunstyrelseordförande i Arjeplogs kommun och den som har skrivit kommunens remissvar.

Läs hela artikeln på Altinget Rikspolitik. Där berättar kommunerna hur de ser på att olika kommuner kan få olika uppgifter och förklarar varför de inte vill att landshövdingar ska sitta i kommundelegationen.

Forrige artikel Folkhälsomyndighetens pressträff om pandemiläget (29 september) Folkhälsomyndighetens pressträff om pandemiläget (29 september) Næste artikel Överblick: Fusk med permitteringsstöd och Estonia ska granskas Överblick: Fusk med permitteringsstöd och Estonia ska granskas
Kommunal ilska över regeringens löfte till tidningarna

Kommunal ilska över regeringens löfte till tidningarna

ÅTERVINNING. Tidningsbolagen blev nöjda när regeringen lovade dem att få slippa producentansvaret för returpapper. Desto mindre nöjda är kommunerna som nu attackerar regeringens förslag.

– Vi tycker det här förslaget är helt vansinnigt, säger Inger Olofsson, Samrådsgrupp Avfall som samlar totalt 16 kommuner i norra Sverige.