Klartecken för polisen att söka i visumregister

TERRORBEKÄMPNING. EU:s visumregister ska få användas för att för att stoppa terrorism och andra grova brott. Juristerna i Lagrådet har godkänt lagförslaget och regeringen kan gå vidare med planerna.

Tidigare har regeringen räknat med att en proposition ska läggas fram i riksdagen senast den 17 mars och att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli i år.

Förslaget bygger på ett tidigare beslut inom EU som redan har godkänts av riksdagen. Och därför kan regeringen räkna med stöd från de borgerliga när de konkreta lagändringarna hamnar på riksdagens bord. Miljöpartiet som i opposition var motståndare till att öppna visumregistret för polisen har nu accepterat detta.

Syftet är att kartlägga hur misstänka rör sig över gränserna och hitta kopplingar mellan olika personer. Lagförslaget innebär att Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen kan få tillgång till uppgifter i EU:s viseringsregister, VIS, om det behövs för att förebygga, hindra, upptäcka eller utreda terroristbrott och andra grova brott. Myndigheterna kan då få uppgifter om namn, medborgarskap, fingeravtryck, bostad, foto, resvägar och vem som bjudit in en person eller som står för uppehälle under vistelsen i landet.

Lagrådet som granskat lagförslaget ger klartecken med några smärre justeringar. Bland annat vill juristerna ha en tydligare formulering i lagen om vilka myndigheter som är behöriga att begära en sökning i registret.

Forrige artikel Regeringen lägger ner jaktlagsutredningen Næste artikel Ett steg närmare kontroll av flygresenär inom EU
Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

ÖVERBLICK. Coronakrisen har gjort att stödet för Socialdemokraterna skjuter i höjden. Flera som har sitt uppehållstillstånd knutet till arbete riskerar att förlora det, varnar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Personal på Statens servicecenter exponeras för smitta. Läs Altingets överblick.