Klart med lag om ID-kontroller vid gränsen

GRÄNSER. Som väntat fick regeringen igenom det omstridda förslag som öppnar för ID-kontroller vid gränsen. Den tillfälliga lagen träder i kraft nu på måndag och väntas leda till färre asylsökande.

De enda partierna i riksdagen som är helt emot förslaget är Centern och Vänsterpartiet som bland annat anser att det urholkar asylrätten och att Sverige nu bidrar till en utveckling där EU stänger sina gränsen.

– Risken är att vi får en ny järnridå vid gränsen till Turkiet, sade Johan Hedin (C) i debatten före beslutet.

Övriga partier ställer sig bakom grundtanken – att regeringen får ett bemyndigande att införa ID-kontroller på buss, tåg och färjor. Syftet är att få färre asylsökande till Sverige i ett läge då det svenska mottagningssystemet är satt under stark press.

­– Det finns en gräns för oss också, sade Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister.

Ändrar ej asylrätt

Han underströk på nytt att Sverige till skillnad från flera andra EU-länder har tagit ett stort ansvar i flyktingkrisen. Men om Sverige ska klara av att få en bra mottagning av asylsökande, med jobb, bostäder och utbildning, så måste nivåerna ner, enligt Johansson. Han sade även att ID-kontrollerna inte ändrar asylrätten då den innebär en rätt att söka asyl i det första säkra landet som man anländer till – inte att välja land. Problemet är i stället att EU-länderna inte har följt de regler som finns.

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna delar regeringens inställning i allt väsentligt. Men det var ända kritiska på några punkter. Bland annat ville de att den nya lagen ska gälla tillfälligt under sex månader – inte tre år som regeringen har föreslagit. På grund av den bristfälliga beredningen ska lagen gälla fram till den 21 juni nästa år och under tiden ska regeringen ta fram en mer genomarbetad lag, ansåg de. Av det skälet valde de tre partierna att lägga ner sina röster i voteringen om propositionen.

Barn ska undants

Liberalerna och Kristdemokraternas har föreslagit att barn i sällskap med föräldrar inte ska krävas på legitimation. Både infrastrukturminister Anna Johansson och justitieminister Morgan Johansson var tydliga med att barn som reser med föräldrar som har legitimation undantas från kravet på ID-kontroll, och att ett sådant undantag kommer att finnas med i de detaljregler som regeringen nu ska ta fram. Enligt de båda ministrarna har det hela tiden varit avsikten att ett sådant undantag ska ges och att partierna har fått det beskedet tidigare.

Även Sverigedemokraterna står bakom förslaget. Men partiet vill gå flera steg längre. SD vill till exempel ha en kraftig utökad kontroll och att transportföretagen även ska kontrollera visum vid gränsen. Målet är att helt stoppa asylsökande till Sverige.

Sanktioner mot transportföretag

Det beslut som riksdagen nu har fattat innebär att en ny lag införs som ger regeringen en möjlighet att i vissa fall besluta om ID-kontroller på tåg, bussar och färjor till Sverige för att upprätthålla lag och ordning eller skydda nationell säkerhet.

Lagen ger även regeringen en befogenhet att besluta om sanktionsavgifter för att garantera att transportföretag utför kontrollerna.

Om regeringen beslutar om ID-kontroller får de gälla högst sex månader åt gången. Nya kontroller kan införas först två veckor efter att de tidigare kontrollerna upphört. Lagen ska träda i kraft den 21 december och gälla tillfälligt i tre år. De praktiska kontrollerna kommer inte att starta förrän efter jul- och nyårshelgen – den 4 januari 2016. Skälet är att de transportföretag som berörs måste få tid att förbereda sig och att regeringen måste besluta om de förordningar som anger detaljerna kring kontrollerna. Regeringen arbetar med dessa förordningar kommer att fatta beslut inom kort. 

Forrige artikel Svensk seger om hormonstörande ämnen Næste artikel Oscar Sjöstedt (SD): Vi är närmast Moderaterna Oscar Sjöstedt (SD): Vi är närmast Moderaterna