Kinnunen (SD) om omfattande samarbetet: ”Finns lite bilagor till Tidöavtalet”

Sverigedemokraternas inflytande över EU-politiken går långt utöver Tidöavtalets ramar. ”Det finns lite bilagor till Tidöavtalet, som inte är presenterade” säger Martin Kinnunen (SD).

SD:s Martin Kinnunen tror på omfattande samarbete kring EU-politiken: 

”Men vi kommer säkert att välja att inte samordna vissa saker också.”
SD:s Martin Kinnunen tror på omfattande samarbete kring EU-politiken: ”Men vi kommer säkert att välja att inte samordna vissa saker också.” Foto: Christine Olsson / TT
Jacob Hederos

Det råder delade meningar kring hur omfattande samarbetet mellan regeringspartierna och SD är i de EU-relaterade frågorna.

Där vissa företrädare, såsom liberalernas Johan Pehrson, spelar ner samarbetet, pekar andra såsom SD:s ledande företrädare i EU-nämnden Martin Kinnunen på att samarbetet ser ut att bli långt mer omfattande än vad som angetts hittills. 

I en intervju med Altinget uppger han att samordningen i de EU-politiska frågorna hittills fungerar väl, även om ramarna fortsatt inte är helt satta. Han har enligt egen utsago inte tagit del av samordningsdokumentet, men ser förutsättningarna för ett omfattande samarbete framöver även utanför de uppgivna sakfrågorna.

– Jag skulle väl säga att allt på klimat- och energiområdet lär komma in i samordningen. Men min gissning är att regeringen kommer att samordna det mesta generellt.

Men kan SD ha en avvikande åsikt i någon av de aktuella ärendena – i och med samordningen?

– Inte om vi väljer att genomföra samordning. Då har vi en förhandling innan det når riksdagen, och sedan fortsätter vi att förhandla utanför riksdagen direkt med regeringen. Men vi kommer säkert att välja att inte samordna vissa saker också. Det beror ju lite på. Det kan ju bli fler där vi kanske har lite olika åsikter. Det blir ju lite flytande det där, vi har ju valmöjligheten att inte samordna.

Ett antal rättsakter valde partiet att peka ut redan innan regeringstillträdet, och de har direkt börjat samordnas.

Följande EU-ärenden samordnas med SD:s kansli, enligt det samordningsdokument som Altinget tagit del av.

• Migrations- och asylpakten; Asyl – och migrationshanteringsförordningen, Asylprocedursförordningen, Screeningsförordningen, Eurodac, Kopplingen mellan återtagandesamarbete och viseringsrestrektioner enligt artikel 25 i viseringskodexen,
revidering av ramdirektivet för laglig migration och revidering av direktivet för varaktigt bosatta. (JHA- Rådet för rättsliga och inrikesfrågor)
• MFF-revidering (GAC)
• Förläggning av SURE (Ecofin)
• Förslag till social klimatfond (Ecofin)
• Systemet för egna medel, inkl. tillhandlahållandeförordningen (Ecofin)
• CBAM samma gäller ETD (Ecofin)
• Förslag om nya egna medel (Ecofin)
• Revidering av förnybarhetsdirektivet
• Revidering av energieffektiviseringsdirektiv
• Revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda
• Det nya Bauhausdirektivet (EPSCO)
• ETD (Fit for 55) (Ecofin)
• Hållbar användning av växtskyddsmedel, översyn av direktivet (JoF)
• Ny rättsakt om bindande mål avseende restaurering av natur (Miljö)
• Utsläppsnormer för fordon (Miljö)
• Århuskonventionen (Miljö)
• Översyn av förordningen om utsläppsstansstandarder för utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Miljö)
• Översyn av LULUCF-förordningen (Miljö)
• Översyn av standarder för koldioxidutsläpp för tunga fordon (Miljö)
• Avskogningsförslaget (JoF)
• Framtidskonferensen (GAC)
• Initiativ om hållbar bolagsstyrning (KKR)
• Avskaffande av tidsomställning (TTE)

– Det som står i Tidöavtalet är det som skapar möjligheten till samordning, att vi får alla fakta-pm där. Det får vi inte bara för att vi ska titta på dem någon dag innan de dyker upp hos riksdagen, utan för att vi ska ha möjlighet att bestämma när vi vill vara med i processen. Det avgörs dels av frågans vikt, men också om vi vill försöka påverka ståndpunkten i rätt ordning.