KD: Första halvmiljonen skattefri för unga

BUDGET 2016. Första halvmiljonen ska vara skattefri för unga och nyanlända föreslår Kristdemokraterna i sin budgetmotion. 

– Vi sänker skatten på jobb och företagande med 30 miljarder, sade partiledaren Ebba Busch Thor på en pressträff.

Satsningen är tänkt att korta ner tiden som det tar för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Om man tar en akademisk examen före 25 år förlängs möjligheten till skattefri inkomst till man blir 30 år. Kristdemokraterna beräknar att förslaget kommer kosta 9,5 miljarder kronor. För att ytterligare underlätta för unga att få jobb vill partiet behålla den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar upp till 22 år.

Kristdemokraterna vill utöka RUT-avdraget för att inkludera fler tjänster som underlättar i vardagen. Ett exempel som tas upp är tvättabonnemang som ska möjliggöras av att kravet på att tjänsten utförs i hemmet tas bort. Genom detta anser partiet att det också kommer skapas fler jobb som underlättar för unga och nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.

– Regeringen bortser helt ifrån behovet av fler enklare jobb, sade Ebba Busch Thor på en pressträff på fredagen. 

Kristdemokraterna vill också bevara ROT-avdraget som det är och presenterar en rad andra skattelättnader för jobb och företagande.

Finansiering

För att ha råd med reformerna vill partiet spara in på en del områden men även höja vissa skatter. Bland annat ska fordonsskatten höjas, vilket beräknas ge 400 miljoner kronor nästa år. Också bensinskatten föreslås höjas med 24 öre.

KD vill också sänka rikthyran för myndigheterna, framförallt för myndigheterna som ligger i Stockholms innerstad. Genom att sänka kostnaderna menar partiet att det inte bara blir en ekonomisk vinst utan att incitamentet att förlägga sin verksamhet i andra delar av Stockholm eller Sverige ökar. Partiet beräknar att förslaget skulle spara 89 miljoner kronor nästa år och öka successivt för att 2019 ge cirka 200 miljoner kronor.

Forrige artikel SD vill minska asylinvandring kraftigt Næste artikel Statliga pengar ska stötta kollektivtrafik i städer Statliga pengar ska stötta kollektivtrafik i städer