Jilmstad (M): En slöseriombudsman kan minska politikerföraktet

DEBATT. Möjligheten att slå larm till en slöseriombudsman om det finns misstankar om felaktig användning av skattemedel kan öka medborgares respekt för politiker och tjänstemän, skriver Lars Jilmstad (M).

Lars Jilmstad (M)
Riksdagsledamot

 

Om vårt lands medborgare ska respektera det arbete som utförs i stat och kommun och om våra höga skatter ska accepteras är det viktigt att motverka allt slöseri med skattemedel. En rejäl granskning av hur kommuner, regioner, staten och myndigheterna använder medborgarnas pengar måste därför finnas.

Stolliga ändamål

Det finns förvisso ett antal organ som granskar att allt går rätt till. De ser till att regelverk följs och att pengarna går till de avsedda ändamålen. Men en sådan granskning är ibland inte tillräcklig.

Hanteringen kan ha följt alla regler och pengarna kan ha gått till rätt ändamål. Men att ändamålet som sådant är helt stolligt kan ha undgått de granskande organen.

Vållar stor ilska

På privat initiativ har det från tid till annan förekommit att myndigheter och kommuner har skärskådats ordentligt för att kunna upptäcka sådant som kan betecknas som slöseri eller som onödiga utgifter.

Rapporter från sådana slöseriombudsmän tilldrar sig ofta stor uppmärksamhet. Och vållar även i många fall stor ilska med åtföljande sänkt respekt för den eller de som ligger bakom slöseriet.

Placering kan utredas

Därför menar jag att även den granskning som görs i offentlig regi behöver bli tuffare. Och om möjligt spänna över hela den offentliga sektorn – precis som JO-ämbetets granskning. Om det är inom Riksrevisionen eller i något annat granskande organ som en ”slöseriombudsman” ska vara placerad kan behöva utredas.

Respekten för politiker

Mycket av den ilska som illa genomtänkta och dyra projekt vållar handlar ofta om att slöseriet eller dumheterna inte har påpekats av egna revisorer eller granskare. I stället är det Skattebetalarnas förening, någon annan organisation eller en enskild medborgare som slår larm.

Jag är övertygad om att respekten för politiker och för offentlig sektor skulle öka om det fanns en bättre vaksamhet i de egna leden.

Felaktig användning

Det finns säkerligen invändningar mot att inrätta en statlig slöseriombudsman. Kan vederbörande stå tillräckligt fri från dem som granskas? Kan förekomsten av en sådan granskning leda till att politiker och tjänstemän inte vågar satsa på det nya och oväntade och därmed kanske får verksamheter att stagnera?

Samtidigt är det ändå så att om medborgare ska ha respekt för politiker och tjänstemän så behöver de känna en trygghet i att deras skattepengar används på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Och därför kan det vara viktigt att också allmänheten har en möjlighet att slå larm till en slöseriombudsman om det finns misstankar om en felaktig användning av skattemedel.

Göra stor nytta

Jag tror också att en form av visselblåsarfunktion behöver etableras. Om tjänstemän eller andra som är involverade i något som inte känns som en vettig användning av skattemedel ska de kunna slå larm utan att behöva riskera något.

Vi tillhör världens hårdast beskattade människor. Verkar vi för att undvika slöseri kan det medverka till att vi kan sänka skatterna.

Under alla omständigheter bör vi göra allt vi kan för att vara varsamma med skattemedlen. En verksamhet som den jag här har beskrivit kan göra stor nytta.

Forrige artikel Lärarförbundet: Kommunernas nedskärningar blir långsiktiga förluster Lärarförbundet: Kommunernas nedskärningar blir långsiktiga förluster Næste artikel V-ledamot: Även Försvarsmakten ska verka för rent dricksvatten V-ledamot: Även Försvarsmakten ska verka för rent dricksvatten