Invändningar mot försök att stänga smitväg från lumpen

Både Plikt- och prövningsverket och Pliktrådet har invändningar mot att ge Försvarsmakten mandat att genomföra löpande säkerhetsprövning av samtliga krigsplacerade. Däremot ger Integritetsskyddsmyndigheten, JO och JK grön flagg, trots att förslaget skulle försvaga den personliga integriteten.

På 1990-talet infördes ett krav på samtycke för säkerhetsprövning av värnpliktiga. Det samtyckeskravet har utredaren Margareta Bergström sett över och landar i slutsatsen att det bör tas bort.
På 1990-talet infördes ett krav på samtycke för säkerhetsprövning av värnpliktiga. Det samtyckeskravet har utredaren Margareta Bergström sett över och landar i slutsatsen att det bör tas bort.Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
Johanna Alskog

Kravet på samtycke för Säpos registerkontroll vid säkerhetsprövning i samband med mönstring bör tas bort. Det föreslår utredaren Margareta Bergström i en utredning som lämnades till regeringen i höstas. I praktiken innebär det att alla med plikttjänst kontrolleras regelbundet upp till 47 års ålder.

Syftet är att stänga dagens smitväg från att göra lumpen, för att undanröja eventuella hinder när Sveriges försvar ska skalas upp till ett folkförsvar. Att neka säkerhetsprövning är i dag ett sätt att slippa undan värnplikten.

Förslaget får tummen upp från Justitiekanslern, Intergritetsskyddsmyndigheten och Justitieombudsmannen. Samtliga resonerar i sina yttranden om att förslaget visserligen innebär en försvagning av den personliga integriteten, men att utredarens avvägningar är rimliga.

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00