Debatt

Ingen ska vara rädd för att äta i skolan

Över hälften av föräldrarna till matallergiska barn vittnar om allergiska reaktioner i skolan. Vi behöver säkra skolmiljön för alla barn – även för dem som har matallergi. Det skriver Astma- och allergiförbundet tillsammans med Unga allergiker.

Idag saknas det ett nationellt system för rapportering och insamling av data om matallergiska reaktioner, skriver debattörerna.
Idag saknas det ett nationellt system för rapportering och insamling av data om matallergiska reaktioner, skriver debattörerna.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Mikaela Odemyr
Freja Anckers
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Tillgänglig allergivård, standardiserade kostintyg och ett nationellt system för inrapportering av matallergiska reaktioner. Det är avgörande för att alla elever ska ha tillgång till en säker skolmiljö.

Det serveras närmare två miljoner måltider i landets skolmatsalar varje dag, 400 000 av dem är anpassad kost.

Alla elever har rätt till en näringsriktig och god skollunch. Trots det händer det att matallergiska barn får gå utan mat en hel dag för att de inte kan äta det som serveras. Och det händer att barn drabbas av allergiska reaktioner när de äter maten i skolan. Enligt Astma- och allergiförbundets enkät svarar 15 procent av föräldrarna till barn med matallergi att det hänt att deras barn blivit utan mat, och över hälften av föräldrarna har erfarenhet av att deras barn fått en allergisk reaktion på grund av skolmaten.

Det är inte rimligt att våra barn oroar sig för att drabbas av allergiska reaktioner under skoltid. 

Trots denna verklighet för många barn, finns det stora problem med hanteringen av matallergier. Långa vårdköer och dålig tillgång till allergivård gör att det tar lång tid att få både diagnos och det kostintyg som många skolor kräver för att servera specialkost. Det saknas dessutom nationella riktlinjer för kostintygets innehåll och utformning.

Men även de som blivit diagnostiserade och äter medicinsk specialkost löper risk att drabbas av allergiska reaktioner. Missförstånd, misstag eller dålig kunskap om olika allergier kan leda till allvarliga reaktioner hos den som är allergisk.

Inför standardiserade kostintyg

Idag saknas det ett nationellt system för rapportering och insamling av data om matallergiska reaktioner. En reaktion ska alltid rapporteras till skolhuvudmannen, men det krävs en nationell sammanställning och överblick för att kunna bedriva ett förebyggande arbete.

Därför vill Astma- och allergiförbundet:

  • Stärka allergivården, så att fler får allergiutredning snabbare. Ingen ska utsättas för de risker det innebär att gå runt med en icke-diagnostiserad allergi. Regionerna har huvudansvaret, men regeringen måste göra mer för att skynda på processen.
  • Införa ett standardiserat kostintyg. Ett standardiserat nationellt kostintyg med riktlinjer för hantering underlättar relationen mellan skola och vård samt minskar risken för felaktigheter. SKR har inlett ett sådant arbete, men behöver stöd och hjälp från regeringen.
  • Skapa ett nationellt system för inrapportering av matallergiska reaktioner. Det saknas ett ordentligt system för incidentrapportering vid allergiska reaktioner. I dag rapporterar varje skolhuvudman på sitt eget sätt. Livsmedelsverket bör få uppdraget att hantera ett sådant system, likt det som redan finns när det gäller matförgiftning. Det finns redan ett förslag på departementets bord. Nu måste det förverkligas.

Inga barn ska behöva vara rädda för att äta maten i skolan. De ska känna sig trygga och kunna fokusera på skolarbetet och sina vänner. Det är inte rimligt att våra barn oroar sig för att drabbas av allergiska reaktioner under skoltid. 

Det krävs en tillgänglig allergivård, standardiserade kostintyg och ett nationellt system för inrapportering av matallergiska reaktioner. Så möjliggör vi en säker skolmiljö för alla.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00