Inga fler jobb med utökade rut-tjänster

HUSHÅLLSTJÄNSTER. Genom att flytthjälp, IT-stöd och trädgårdsarbete också ska ge rut-avdrag hoppas regeringen på fler arbeten för nyanlända. Men remissinstanserna är mycket tveksamma till jobbeffekterna.

Att även flyttjänster ska innefattas av rut-avdrag innebär en svår gränsdragning enligt remissinstanserna.<br>
Att även flyttjänster ska innefattas av rut-avdrag innebär en svår gränsdragning enligt remissinstanserna.
Foto: Fotograf: Mia Åkerström/Arbetsmiljöverket
Ella Sundström

I samband med regeringens flyktinguppgörelse med allianspartierna i höstas föreslogs att fler tjänster skulle ge rut-avdrag. Det handlar om flytthjälp, trädgårdsarbeten och IT-tjänster i form av exempelvis hjälp med datorer och uppkoppling.

När rut-avdraget utvidgas hoppas regeringen att det ska leda till fler arbetstillfällen. Flytthjälp lyfts fram som en bransch som inte kräver utbildning och där svartjobb är vanligt förekommande.

Regeringen räknar med att utvidgningen av rut-tjänster minskar statens inkomster under 2016 med 330 miljoner kronor.

Men flera remissinstanser delar inte regeringens hoppfulla uppfattning. Konjunkturinstitutet anser att de ursprungliga rut-tjänsterna ledde till högre sysselsättning än de som regeringen föreslår. Kostnaderna per nytt jobb kommer också bli högre jämfört med de ursprungliga rut-tjänsterna.  

Leder inte till mer jobb

Majoriteten av remissinstanserna godkänner förslaget, men har ett flertal invändningar. Kritiken går i stort ut på att förslagen går emot grundprinciperna i de ursprungliga rut-avdragen, det vill säga att det ska röra sig om tjänster som egentligen kan göras av hushållen själva. De största invändningarna är att gränsdragningarna kan bli mycket svåra för företag, samt att tjänsterna inte kommer att leda till en ökning av arbetstillfällen eftersom de utnyttjas betydligt mer sällan än exempelvis städning.

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) tycker att förslaget i grunden är bra, men understryker samtidigt att förslagen kommer ha mycket lite effekt för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det en uppfattning som också delas av Konjunkturinstitutet som anser att det vore mer positivt om de utökade tjänsterna istället kunde användas för att hjälpa fler grupper som idag står utanför arbetsmarknaden att få jobb.

Slumpmässiga gränsdragningar

Skatteverket anser att förslaget om flyttjänster innebär flera svåra gränsdragningar. Större delen av kostnaderna rör nämligen själva fordonet och bensinkostnader, vilket innebär att det är svårt att avgöra var gränsen för en skattereduktion ska dras. Därför föreslår myndigheten att rut-avdraget endast ska gälla packning och uppackning inne i bostaden.

Även om Konjunkturinstitutet delar bilden av flyttbranschen som ”präglas av en utbredd svartmarknad” är det mycket svårare att kontrollera än andra branscher. Förslagen om flyttjänster och enklare trädgårdsarbete, till skillnad från IT-tjänster, anses som mer positivt eftersom de är jobb som inte kräver utbildning.

Näringslivets skattedelegation (NSD) beskriver förslaget som ”godtycklig och nyckfull lagstiftning.” Detaljregleringen kan också vara direkt skadlig eftersom personer ovana vid näringsverksamhet kan ha svårt att avgöra de ”slumpmässiga gränsdragningar för vad som berättigar till avdrag”.

För att lagstiftningen ska bli mer logisk och sammanhängande anser NSD att rot- och rut-avdrag ska vara norm när det kommer till tjänster kopplade till hemmet. Regeringen borde därför tillsätta en utredning om vilka tjänster som inte ska innefattas, snarare än vilka som ska det. Vidare anser NSD att regeringen ska återställa rot- och rutavdragen till de ursprungliga nivåerna.

Leder till ökade kostnader

Skatteverket bedömer att om förslaget genomförs i sin helhet kommer trycket på myndigheten att öka väsentligt, vilket innebär att de löpande kostnaderna uppskattas öka med uppemot 4,7 miljoner kronor per år. 

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – REMISSVAR

Vad händer nu?

Regeringen ska nu ta ställning till de synpunkter som remissinstanserna har lämnat på utredningens förslag innan den går vidare och lägger fram ett eventuellt lagförslag.

Enligt den ursprungliga planen ska rut-tjänsterna med skatterabatt genomföras den 1 augusti.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00