Infekterad helikopterkonflikt i Kirunafjällen

Transportstyrelsen har för första gången beslutat om tillfälliga flygförbud i vissa fjällområden. Detta då helikoptrar som fraktar skidåkare till fjälltoppar är ett besvär för rennäringen på våren. Beslutet irriterar inte bara resebolagen, utan även Kirunas kommunalråd och Region Norrbotten.

"Det är verkligen märkvärdigt att Region Norrbotten har överklagat. Ska de lägga sig i sådant här? Borde de inte ha fullt upp med att klara sjukvården?" säger Matti Berg, ordförande i Svenska samernas riksförbund.
"Det är verkligen märkvärdigt att Region Norrbotten har överklagat. Ska de lägga sig i sådant här? Borde de inte ha fullt upp med att klara sjukvården?" säger Matti Berg, ordförande i Svenska samernas riksförbund.Foto: Henrik Montgomery/TT
Johanna Alskog

Det är första gången som samebyarna i Kirunaområdet begär tillfälliga flygförbud för att inte renarna ska störas av bullret från helikoptrarna under den känsliga tiden på våren. Förklaringen till att det inte skett tidigare är enkel, enligt Niila Inga, ordförande i Laevas sameby.

– Vi har helt enkelt inte vetat om att möjligheten fanns, säger han till Altinget.

Under två veckor i april månad har det rått flygförbud i tre områden i Kirunafjällen och ytterligare två ärenden för maj månad är just nu under handläggning på Transportstyrelsen: Ett från Laevas sameby och ett från Girjas sameby. Myndighetens beslut att gå samebyarna till mötes och bevilja flygförbuden har mötts av minst sagt upprörda reaktioner, inte bara från den handfull researrangörer som berörs, utan även från exempelvis kommunalrådet Gunnar Selberg (C) i Kiruna kommun och från Region Norrbotten.

– Det innebär dramatiska konsekvenser för besöksnäringen. Nu går branschen på knäna efter pandemin och att då behöva drabbas av det här, sade Gunnar Selberg till Sameradion i samband med att de tre första flygförbuden beviljades.

Kiruna kommun har skickat en skrivelse till Transportstyrelsen med en begäran om att kommunen också ska få yttra sig i ärendena. Region Norrbotten gick ytterligare ett steg och överklagade beslutet.

Ingen självklarhet

Varken Frankrike, Tyskland eller Norge tillåter så kallad heliskiing, att flyga skidåkare till bergstoppar med helikopter. I länder som Italien, Schweiz, Kanada och USA är det tillåtet, enligt skidåkarmagasinet Freeride.

 

 

"Ska de lägga sig i sådant här?"

Matti Berg är ordförande i Svenska samernas riksförbund, han är också ordförande i Girjas sameby.

– Det är verkligen märkvärdigt att Region Norrbotten har överklagat. Ska de lägga sig i sådant här? Borde de inte ha fullt upp med att klara sjukvården? säger han till Altinget.

Matti Berg ifrågasätter att samma röster som ena dagen talar om hållbarhet och långsiktighet, i nästa stund rycker ut till försvar för att frakta skidturister i fjällen med helikopter under en tid på året som är känslig för rennäringen.

– Ska vi lägga ner rennäringen och göra hela miljön till en lekstuga istället? säger han.

Niila Inga påpekar att andra delar av turistnäringen, till skillnad från heliskiingarrangörerna, går åt ett helt annat håll. Han nämner Svenska turistföreningens arbete med att kraftigt minska användningen av helikopter i sin verksamhet, exempelvis vad gäller frakt till stugor och fjällstationer.

– Vi lever mitt i en klimatkris. De här människorna sopsorterar säkert och kör Tesla när de är hemma, sen kommer de hit och tycker det är helt okej att spy ut utsläpp i vår unika fjällvärld, säger han.

I vilken utsträckning motsvarande flygförbud är nödvändiga kommande år går inte att svara på, utan beror på väder och vind och hur renarna rör sig i jakt på bete. I år är ett år där renarna är ovanligt mycket till fjälls, enligt Inga.

Del av en strategi?

Turistföretagarna bakom heliski-verksamheten ser flygförbuden som en del av en större samisk strategi, en förlängning av Girjas-fallet, rapporterar SVT Norrbotten.

– Nu lierar vi oss med bland annat Jägareförbundet för att kunna jobba på ett bredare plan, säger Mina Dahl, vd vid Abisko mountain lodge till SVT och enligt en annan researrangör har samarbetsklimatet med samebyarna försämrats radikalt under senare år.

Matti Berg kallar Dahls påstående om strategi för "befängt". Vad gäller den försämrade samverkan mellan resebranschen och samebyarna säger Niila Inga:

– Antagligen upplevs det så när vi nu sätter emot, när vi säger nej.

Nämnda personer

Matti Blind Berg

Förbundsordförande Svenska samernas riksförbund, ordförande Girjas sameby

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00