Hon ska utreda karensavdraget

Professor Ann-Zofie Duvander får i uppdrag av regeringen att utreda sjuklön och karensavdrag. 

Rebecka Prahl

– Den ekonomiska tryggheten vid sjukdom ska stärkas. Det finns goda skäl att se över dagens regelverk för karensavdraget. Inte minst är det viktigt att inkomstbortfall under sjukdom bärs på ett mer solidariskt sätt samt att riskerna för sjuknärvaro motverkas, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på en pressträff.

Ann-Zofie Duvander är professor i demografi på sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon har publicerat flera studier om familjepolitik och relationen mellan familj och arbetsmarknad. Sedan 2020 är hon även verksam som professor i sociologi på Mittuniversitetet.

Utredningens uppdrag 

Duvander ska bland annat ta ställning till behovet av att ändra reglerna för karensavdraget för att det inte ska slå olika hårt mot personer beroende på kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden. 

Hon ska även se över reglerna för sjuklön och analysera arbetsgivares sjuklöneansvar med avseende på incitamenten att motverka och minska sjukfrånvaro.

Uppdraget ska redovisas senast 29 september 2023.

Nämnda personer

Ann-Zofie Duvander

Särskild utredare Utredningen om karensavdrag och sjuklön, professor i demografi och sociologi Stockholms universitet
Doktor i sociologi (Stockholms uni. 2000)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget