"Hög tid att skrota studieavgifterna"

DEBATT. Det ska vara gratis för alla att studera i Sverige. Att skapa en studiemiljö med internationell prägel är en investering för hela samhället, skriver Emma Hult från Miljöpartiet.

Emma Hult (MP)
Riksdagsledamot

Kunskap är det enda som blir större då den delas.

Svenska universitet och högskolor ska vara till för att sprida kunskap till alla, på samma villkor. Att skapa en studiemiljö med internationell prägel och med människor från hela världen är inte bara en investering i människorna som berörs – det är en investering för hela samhället och i den högre utbildningen.

Sverige är en kunskapsnation, och ska vi fortsätta att vara det behöver vi förändra vår syn på att dela med oss av vår kunskap.

Gynnar hela samhället

Vid terminsstart 2011 infördes studieavgifter för de studenter som kom till Sverige från ett land utanför EU/ESS för att studera vid svenska universitet och högskolor. Att den svenska utbildningen är avgiftsfri är något som vi ska vara väldigt stolta över och som ger Sverige en internationell konkurrenskraft.

De som väljer att studera vidare gynnar hela samhället med sin kunskap och därför är det också samhället som ska stå för kostnaden. Detta möjliggör avgiftsfria studier vid högre svensk utbildning, för alla.

Förmedla kunskap

En hel del branscher i Sverige är beroende av de internationella studenter som väljer att komma till Sverige för att studera och sedan stannar kvar och bidrar med sin kunskap till våra svenska företag.

Att en annan del av studenterna som kommer hit för att plugga sedan väljer att ta med sig kunskaperna hem till sitt hemland för att där bidra till samhället är också positivt för samhällsutvecklingen i stort. För Sverige är det viktigt att få ta del av studenternas erfarenheter men också att få förmedla vår kunskap till resten av världen. Hela världen vinner på att fler får ta del av svensk högre utbildning. 

Lägre kvalitet

Andelen internationella studenter har sjunkit sedan studieavgifterna infördes. Vissa lärosäten har tvingats lägga ner utbildningar eftersom underlaget blivit för dåligt. I stället för att alla får ta del av kunskapen har införandet av avgifterna nu resulterat i att ingen får den.

Ett av argumenten för att införa avgifter i svensk högre utbildning var att använda intäkterna för att höja kvaliteten i utbildningen. Resultatet blev dock det motsatta.

Då färre internationella studenter väljer att komma till Sverige för att studera, går de svenska studenterna miste om deras erfarenheter och Sverige som land går miste om deras kunskap. Det höjer inte kvaliteten i svensk högre utbildning. Internationalisering och en bredd av perspektiv är en central kvalitetsaspekt i högre utbildning.

Skrota studieavgifterna

Högre utbildning ska få kosta pengar. Det är dock samhället som ska stå för kostnaden och inte individen. Oavsett om studenten är född i Sverige, Frankrike eller Indien så ska svensk utbildning vara avgiftsfri.

Nu är det hög tid att skrota studieavgifterna och än en gång på riktigt öppna upp de svenska högskolorna och universiteten för alla studenter som vill läsa i Sverige. Det gynnar alla – Sverige som land, studenterna från andra länder och de svenska studenterna. Samhället har inte råd att gå miste om unga människor som vill studera vidare. 

Forrige artikel "KD och L bör inte missa chansen att knyta ihop Sverige" Næste artikel Vårdföretagarna: Staten måste ta hela ansvaret för personlig assistans Vårdföretagarna: Staten måste ta hela ansvaret för personlig assistans
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.