Joakim Stymne

Generaldirektör för Statistiska centralbyrån, f.d. generaldirektör för Statens pensionsverk

Utbildning: Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm, 1985), master i ekonomi (Harvard Uni. 1989)

Född 25 maj 1959, Lidingö, Stockholm

Hemsida

LinkedIn

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang