Här vill regeringen lägga statens pengar

VÅRBUDGET. Finansminister Magdalena Andersson (S) prioriterar vård och säkerhet i ändringsbudgeten. Se i Altingets grafik vart de nya satsningarna går. 

 

Klicka på en bubbla för att expandera.
Håll musen över bubblan för att se hur stor anslagsförändringen är i förhållande till höstbudgeten.

 

= mer pengar


= mindre pengar

Grafik: Ola Hjalmarsson

 

 

Här är några av regeringens satsningar:

  • Bidrag för läkemedelsförmånerna ökas med 1,1 miljarder kronor. Samtidigt ökas anslaget till förlossningsvården med en halv miljard. Därtill ökas bidragen till utveckling av socialt arbete med 150 miljoner kronor.
  • Regeringen anser att Polismyndigheten mot bakgrund av de stora utmaningar som myndigheten står inför behöver tillskott av medel 2017 för att ”undvika oönskade effekter i verksamheten”. Myndigheten får ett ökat anslag med 700 miljoner kronor.
  • För att förstärka Försvarsmaktens operativa förmåga anser regeringen att anslaget för förbandsverksamhet och beredskap ska ökas med 325 miljoner kronor. Till det kommer att regeringen vill öka anlaget för anskaffning av materiel och anläggningar med 80 miljoner kronor. Tillsammans med andra försvarssatsningar innebär det att försvaret i sin helhet får en halv miljard mer 2017.
  • Anslaget för utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet förslås öka med 642 miljoner kronor. Syftet är att minska skolsegregationen.
  • Anslaget till klimatinvesteringar ökas med 500 miljoner kronor. Anslaget används för klimatinvesteringar på regional och lokal nivå. Det används även för stöd till installation av laddningsstolpar för elfordon.
  • Regeringens ökar anslaget till länsstyrelserna med 15 miljon kronor. Anledningen är den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet och händelser som visat på samhällets sårbarhet. Därför vill regeringen förstärka totalförsvaret under 2017. Länsstyrelserna är, som högsta civila totalförsvarsmyndigheter, inom sina respektive län, viktiga aktörer i totalförsvarsplaneringen.
  • Anslaget för rättsliga biträden ökas med 650 miljoner. Anslaget används i huvudsak för utgifter för offentliga försvarare, målsägandebiträden, rättshjälpsbiträden och offentliga biträden
  • Datainspektionen får nya och utökade uppgifter till följd av den nya dataskyddsförordningen. Regeringen anser därför att anslaget till Datainspektionen bör ökas med drygt 14 miljoner kronor.
  • Nordea har sedan den 2 januari 2017 huvuddelen av sin verksamhet i Danmark, Finland och Norge i form av filialer till det svenska bolaget. Tidigare bedrevs verksamheten i form av dotterbolag i Danmark, Finland och Norge. För Finansinspektionen innebär detta ett ökat tillsynsansvar och regeringen vill öka myndighetens anslag med 25 miljoner kronor.
  • Anslaget för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar ökas med 30 miljoner kronor.

,

Forrige artikel Trygghetsrådet: Trygghetsrådet: "fler metoder för att lösa tudelningen måste till" Næste artikel Skolkommissionens ledamöter oeniga om lottning Skolkommissionens ledamöter oeniga om lottning